Ministerstvo rozdělí milióny na výzkum. Pamatuje také na chřadnoucí lesy

Ministerstvo zemědělství vybralo v programu aplikovaného výzkumu Země celkem 33 výzkumných projektů, mezi které v příštích pěti letech rozdělí 460 milionů korun. Významnou roli sehraje také lesnický výzkum, který se zaměří například na pomoc chřadnoucím smrkovým lesům nebo na postupy  minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem v lesích v návaznosti na klimatickou změnu.
„Podpořili jsme například výzkum, který se zabývá ověřováním původu medu, zmírněním dopadu klimatických změn na lesní porosty nebo zpracováním zbytkové biomasy na energetické nosiče a suroviny,“
 řekl ministr Marian Jurečka. Devět z vybraných projektů je zaměřeno na řešení výzkumných potřeb státu a zaměřují se na aktuální témata zemědělského sektoru.

Ostatních 24 projektů aplikovaného výzkumu řeší výzkumné organizace ve spolupráci s podniky. Jejich snahou je šlechtění nových, lépe stravitelných odrůd plodin, udržitelná produkce ryb v podmínkách klimatických změn, nebo hledání nových způsobů zadržování vody v půdě.

Například Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se kromě jiného  zaměří na zakládání a výchovu směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošněhynoucích smrkových porostů. Na tomto projektu bude spolupracovat s Českou zemědělskou univerzitou a Lesy města Olomouce.

Dalším projektem VÚLHM, na kterém bude spolupracovat s Mendelovou univerzitou a Janem Kolowratem  -Krakowským, je Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině.

Žadatelé letos přihlásili celkem 328 návrhů výzkumných projektů. Podrobnosti a kompletní seznam vybraných projektů i vítězných uchazečů ve veřejné soutěži Země najdete na: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze-ve.html

ilustrační foto: Archiv VÚLHM