Manuál pro pěstitele reprodukčního materiálu lesních dřevin

Termíny a způsob provádění prohlídek reprodukčního materiálu lesních dřevin zajišťovaných registrovanými právnickými nebo fyzickými osobami podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění povinnosti registrovaných osob podle § 13 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

Zdroj:

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/vnitrni-trh-eu/vnitrni-trh-eu/manualy/manual-pro-pestitele-reprodukcniho.html , 22. října 2012

Přílohy ke ztažení:

Manuál pro pěstitele reprodukčního materiálu lesních dřevin  (DOCX, 76 KB)

 Manual_pro pěstitele reprodukčního materiálu lesních dřevin – tabulková příloha (XLSX, 31 KB)