Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu

semenacci smrkuManipulace se sadebním materiálem od vyzvednutí ve školce po výsadbu na zalesňovanou plochu představuje kritickou etapu pro fyziologickou kvalitu, a tím i následnou ujímavost a růst. Během celé této etapy působí na sazenice více či méně nepříznivé vlivy. Jejich účinky se kumulují a vzájemně zesilují. Během celého období manipulace není možno fyziologický stav sazenic zlepšit, možné je pouze minimalizovat jeho zhoršování.

K nejzávažnějším rizikům patří vysychání (zejména kořenů), poškození příliš nízkou nebo vysokou teplotou, mechanické poškození, nadměrná spotřeba zásobních látek během skladování a riziko napadení rostlin plísněmi. Sazenice ve fázi vegetativního klidu (během zimního období) jsou přitom k účinkům stresů odolnější než sazenice ve vegetačním období, tj. fyziologicky aktivní.

Nutně je třeba dodržovat biologicky vhodné postupy při přípravě sazenic pro jarní nebo podzimní vyzvedávání, třídění, svazkování, balení, úpravě kořenů a nadzemních částí, dopravě a výsadbě. K hlavním pravidlům zásadně patří pracovat se sazenicemi ve stínu a co maximálně vystavení kořenů povětrnostním vlivům.

Pozornost je třeba věnovat udržení optimálních podmínek pro krátkodobé založení sazenic ve školce nebo na založištích v blízkosti zalesňovaných ploch i pro skladování v různých prostorách – od nechlazených sklepů a jeskyní, přes sněžné jámy nebo skladování pod sněhem až po krátkodobé a dlouhodobé skladování v klimatizovaných skladech. Důležité je skladovat sadební materiál při optimálních teplotách s ochranou proti vysychání (obaly, vysoká vzdušná vlhkost). Čím vyšší je teplota během skladování, tím vyšší je spotřeba zásobních látek a nebezpečí infekce plísněmi. Oslabení sazenic nevhodným skladováním se projevuje opožděným rašením, stagnací růstu až úhynem. Obzvláště opatrně je třeba manipulovat s narašenými sazenicemi.

I u krytokořenného sadebního materiálu (pěstovaného v obalech) musíme při manipulaci dodržet biologicky vhodné postupy. Přestože krytokořenné sazenice a semenáčky mají kořeny chráněny balem zeminy, i ony potřebují ochranu proti vysychání a dalším nepříznivým vlivům během manipulace.

Při podezření, že mohlo dojít ke zhoršení fyziologické kvality během pěstování a manipulace nebo při nákupu sazenic, u nichž není známo jak dlouho a jak (ne)šetrně s nimi bylo manipulováno je vhodné laboratorní hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu.

více na: Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu

Zdroj: A. Jurásek, J. Martincová, J. Leugner, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno