Lýkožrouti se ocitli v Petriho misce

Lýkožrout smrkový, známý kůrovec, který v posledních letech ve velkém trápí smrky na Šumavě, je pod drobnohledem vědců z  Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  Ti testují, nové možnosti obrany proti tomuto škůdci.

Život lýkožrouta smrkového probíhá až na relativně krátkou fázi, při níž hledá vhodný hostitelský strom, skrytě v lýku. Zde klade vajíčka, z nich se líhnou larvy, které se živí lýkem, po čase se přemění v kuklu a z ní se vyvine dospělý jedinec, který po krátkém žíru teprve podkorní prostor opouští.

„Existuje řada chemických látek, kterými můžeme zahubit brouky, kteří se prokousávají skrze kůru (v obou směrech), avšak k likvidaci larev pod kůrou není v současnosti dostupný žádný chemický přípravek,“ konstatují vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i…

Výzkumu se podrobují dospělci i larvy

Jak vysvětlují, při testování nových ekologičtějších či více účinných přípravků je hlavním problémem dopravit účinnou látku k stádiím lýkožrouta ukrytým pod kůrou tak, aby ji pozřeli. Z toho důvodu byly porovnávány tři laboratorní metody chovu pro testování toxicity různých látek na lýkožrouta smrkového – metoda chovu dospělců na buničité vatě, metoda sendvičových kůr pro larvy a dospělce a metoda kůry s krycím sklem pro larvy.

Metodu chovu na buničité vatě lze použít pouze pro dospělce lýkožrouta. Testované látky se aplikují přímo na plátky vícevrstevné vaty a poté se umístí v Petriho misce.
Metodu sendvičových kůr lze použít jak pro testy s dospělci tak s larvami. Sendvičové kůry jsou dva čtverečky kůry o rozměrech asi deset centimetrů přiložené lýkovou stranou k sobě a připevněné svorkami. Do jedné z kůr jsou v lýkové straně vyhloubeny otvory pro umístění larev, resp. dospělců. Testované látky jsou aplikovány nátěrem před vložením jedinců lýkožrouta. Modifikaci metody sendvičových kůr představuje metoda chovu larev na kůře s krycím sklem. Kůra s vyhloubenými otvory pro larvy či dospělce lýkožrouta smrkového je přikryta Petriho miskou a obě části spojeny svorkou. Pro aplikaci testovaných látek platí stejná pravidla jako u sendvičových kůr. Výhodou metody kůr s krycím sklem je možnost průběžně sledovat reakci jedinců na aplikované látky.

Metody se liší v kvalitě

Provedením řady pokusů bylo zjištěno, že metody chovu dospělců na buničité vatě a sendvičových kůrách nelze považovat za kvalitativně shodné. Při použití metody chovu dospělců lýkožrouta smrkového na buničité vatě byly stanoveny tři nejvhodnější termíny kontroly, a to mezi prvním a druhým dnem, pátým až sedmým a dvanáctým až patnáctým dnem od založení pokusu. Metodu chovu larev na sendvičových kůrách a metodu chovu larev na kůře s krycím sklem lze považovat za srovnatelné, s výjimkou primární mortality larev, která je na sendvičových kůrách statisticky významně vyšší. Více zde

Zdroj:  Metody chovu lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) pro zjišťování požerové toxicity testovaných látek, Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, (4): 331 – 337, R. Modlinger, M. Knížek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.