Lov a úhyn srnčí zvěře

Původní biotop srnčí zvěře byly lesní komplexy, okraje pasek a lesních porostů. Během minulého století začala srnčí zvěř postupně pronikat i do kulturní krajiny a během posledních více než padesáti let začala vytvářet populaci, která se stále více specializovala na pobyt v polních podmínkách, až se vytvořila samostatná populace polní srnčí zvěře.

Současně s tímto procesem, ale hlavně přibližně od 70. let minulého století, se začala početnost srnčí zvěře postupně zvyšovat a nejstrmější nárůst nastal po roce 1990, zajímavě ale je, že hlavně v populacích polní srnčí zvěře. V posledních, minimálně dvou letech, ale pozorujeme v některých oblastech i relativně prudší pokles její početnosti. Více zde

Zdroj: www.myslivost.cz, 12. srpna 2012