Lidé prý zpomalili kácení lesů a zrychlili zalesňování

Eduardo Rojas-Briales, odborník z Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), informoval, že lidé v minulém desetiletí zpomalili tempo kácení lesů, zalesňování se naopak zrychlilo, a to zejména v Číně. Podle něj tak trvá naděje, že se za několik let podaří dospět k rovnováze mezi kácením a zalesňováním.
Ze zprávy FAO vyplývá, že v Amazonii a Africe jsou lesy káceny stále „znepokojivě“ rychle. V Číně, ale zahájili masivní zalesňování. Z nynějších 120 milionů hektarů lesů chtějí dospět k 200 milionům hektarů. Lesní plochy se zvětšují také v Evropě a Severní Americe.

Zatímco v letech 1990 až 2000 mizelo v průměru ročně 8,3 milionu hektarů lesů, v minulém desetiletí tento údaj klesl na 5,2 milionu.

Frances Seymourová, odbornice na výzkum lesních porostů říká, že dopad kácení lesů na oteplování zůstává ohromný. „Odhady se liší, ale na kácení připadá 12 až 17 procent emisí takzvaných skleníkových plynů“, což je víc než zplodiny pocházející z dopravy.

Lesy pokrývají 30 procent planety a poskytují příjmy miliardě lidí. Dobré hospodaření s nimi je považováno za nejlevnější prostředek, jak udržet oteplování v přijatelných mezích.

Zdroj: www.agris.cz