Lesy v Mionší ponechány bez zásahu člověka

Samovolnému přírodnímu vývoji bez zásahu člověka jsou ponechány lesy na ploše 157,23 hektarů v národní přírodní rezervaci Mionší v Beskydech. Smlouvu o vymezení bezzásahového území 16. listopadu podepsali generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR bylo dosud podle smlouvy o spolupráci mezi Lesy ČR a AOPK ČR vymezeno devět bezzásahových území. Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy je desáté a v Moravskoslezském kraji první. Patří k největším. „Ve většině tamějších lesů se netěží už víc než sto let. Vyskytují se tam velmi vzácní pralesní brouci a měkkýši i ptáci, například datlík tříprstý a puštík bělavý. V Mionší je ale především největší komplex bukojedlových lesů v České republice, tím je lokalita mimořádná,“ řekl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Území je špatně přístupné a neprochází jím žádná turisticky značená cesta. Katastrálně spadá do správních obvodů obcí Dolní Lomná a Horní Lomná.

„Mionší je jedinečné území, kde už dlouho sledujeme velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se vyvíjí příroda bez zásahů člověka. V období klimatické změny se nám budou poznatky získané v Mionší bezpochyby hodit a využijeme je pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území. Jsem rád, že se po několikaleté přestávce spolupráce na vyhlašování bezzásahových území zintenzivnila a že letos vyhlašujeme již druhé bezzásahové území,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vyznačení bezzásahových území je společným a letitým projektem Lesů ČR i AOPK. Letos podepisují zástupci obou organizací smlouvu již podruhé. V červnu se tak stalo ve Studeném na Benešovsku ve Středočeském kraji. V lesích spravovaných podnikem Lesy ČR je tedy na 795,6 hektarech lesa deset bezzásahových území. Obdobnou dohodu má AOPK ČR také se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR.

Zdroj: Lesy České republiky, s. p.