Lesy pokrývají 40 % pevniny v Evropě

V roce 2010 pokrývaly lesy a jiné typy zalesněné krajiny 40 % rozlohy pevniny Evropské unie, tj. 178 mil. ha. Lesy EU činí asi 4 % celosvětové plochy lesů. Tři čtvrtiny z rozlohy evropských lesů jsou přístupny těžbě dřeva a přírůstek těchto lesů je vyšší než kácení. V roce 2009 bylo dřevo a dřevěný odpad nejběžnějším obnovitelným zdrojem energie. Šest států mělo lesem pokrytou více než polovinu své rozlohy – byly to Finsko, Švédsko, Slovinsko, Lotyšsko, Španělsko a Estonsko. Na druhém konci se umístily Velká Británie a Dánsko. Podíl lesů přístupných dodávkám dřeva činil od 11 % na Kypru po 98 % v Dánsku a Lucembursku. Lesy určené pro produkci dřeva byly řízeny udržitelným způsobem. Navíc ve všech státech byl objem vytěženého dřeva stejný nebo nižší než objem přírůstků.

Zdroj: http://www.agronavigator.cz/, 30. listopadu 2011