Lesy ČR společně s vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. pomohly zlepšit kvalitu vody ve vodárenské nádrži Fláje

Lesy ČR se aktivně zapojily do významného a užitečného příhraničního projektu, na němž se podílejí i vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.. Cílem je zlepšit kvalitu vody přitékající do vodárenské nádrže Fláje, v blízkosti obce Český Jiřetín na Mostecku v Ústeckém kraji. Nádrž je významnou zásobárnou pitné vody pro celou podkrušnohorskou oblast, mimo jiné i města Teplice a Ústí nad Labem.

Lesy ČR na jednom z přítoků do flájské přehrady dokončily výstavbu záchytné přehrážky, která významně sníží množství naplavenin, jež by se do nádrže jinak mohly dostat. „Uvědomujeme si, jaký význam má kvalita dodávané pitné vody pro obce a města v Podkrušnohoří. Výstavbu přehrážky bereme jako náš příspěvek, jak kvalitu vody ve flájské přehradě nadále udržovat na velmi dobré úrovni,“ uvádí Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Ohře.

V právě dokončené přehrážce budou odborníci sledovat průběh usazování zachycených, nerozpuštěných látek a zkoumat možnosti jejich následného rozkladu vlivem slunečního záření působícího na vodní hladinu. Následně budou odebírány vzorky vody v toku nad a pod touto přehrážkou a bude posuzována účinnost opatření. Projekt je realizován z programu Cíl 3 Evropské unie na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Přehrážka má v nejvyšším bodě výšku 2,8 metru, maximální hloubka vody u hráze je 1,5 metru; přehrážka je zděná lomovým kamenem (žulou) a má betonové těsnící jádro.  Součástí stavby je i tak zvaný rybí přechod, který umožňuje migraci ryb.

Vodní nádrž Fláje je unikátní pilířová vodní nádrž, jediná svého druhu v ČR. Svému účelu slouží už více než padesát let. Nachází se v Krušných horách, asi 5 km jihovýchodně od hraničního přechodu Český Jiřetín.  Přes hráz přehradní nádrže prochází silnice vedoucí ve směru z Moldavy na Český Jiřetín nebo Klíny. Díky své unikátní konstrukci je dokonce zařazena mezi kulturní památky České republiky. Přehrada byla vybudována na Flájském potoce již v roce 1963. Výška hráze je 58,5 metrů a délka v koruně 459 metrů. Vodní plocha zaujímá 149 hektarů a maximální hloubka je 57 metrů.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 26. ledna 2012