Lesy ČR se úspěšně ubránily hrozící kůrovcové kalamitě

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos opět významně snížil objem kůrovcem napadeného dříví. Do konce října LČR zpracovaly pouhých 183 tisíc metrů kubických kůrovcového dříví, což je 73,5 % stejného období roku 2010 a jen 28 % roku 2009.

„Jednoznačně se tak potvrzuje trend nastolený v roce 2009. Došlo k významnému zhodnocení našeho úsilí zaměřeného na ochranu lesa. Díky zavedeným ochranným opatřením proti kůrovci jsme dokázali prodat výrazně vyšší podíl kůrovcem nepoškozeného dříví za velmi dobré ceny. Kdybychom tato opatření neprovedli, mohlo by to znamenat nižší příjmy státního podniku až o půl miliardy korun,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Letos realizovaná ochranná opatření představují instalaci téměř 250 tisíc metrů krychlových lapáků a více než 35 tisíc lapačů, které kůrovci bránily v napadání stojících stromů. „Jedině tak mohlo být dosaženo stavu, kdy Lesy ČR již druhým rokem zpracují méně kůrovcem napadených stromů než v Národním parku Šumava,“ podotýká Svatopluk Sýkora.

O úspěšnosti opatření vypovídá zejména objem kůrovcem napadených stromů nalezených a zpracovaných od srpna. Těch bylo v letošním roce pouze 80 tisíc metrů kubických, což představuje 65 % stejného období roku 2010. Lesy ČR se tím blíží tak zvanému základnímu neboli zcela bezeškodnému stavu, který představuje přibližně jeden napadený strom na 5 hektarů smrkového lesa. Přibližně tři čtvrtiny organizačních jednotek podniku tento parametr v průběhu podzimu splňují, další se mu pak velmi přibližují.

„Uvedené výsledky v praxi znamenají, že nikde v Lesích ČR nevznikají holiny v důsledku napadení stromů kůrovcem,“ říká Svatopluk Sýkora.

Snížený objem kůrovcového dříví přináší i další podstatný efekt. Je daleko více prostoru pro řádnou výchovu a obnovu lesních porostů. To je vklad do budoucích let. Pozitivní přínosy se projevují v následné péči o nové porosty, přičemž péče o rozsáhlé kalamitní holiny je obvykle významně dražší než o plánovitě obnovované lesy.

„Udržet dosažený stav je často těžší než jej dosáhnout. Již nyní proto Lesy ČR plánují opatření na příští rok, kdy chtějí dosažené výsledky minimálně potvrdit,“ uzavírá Svatopluk Sýkora.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p, 21. listopadu 2011 .