Lesy ČR se podílejí na obnově Schwarzenberském plavebního kanálu v jižních Čechách

Lesy ČR se již několik let úspěšně podílí na úpravách ucelených částí kanálu. „Nyní společně s dalšími českými a rakouskými partnery chceme v obnově vybraných úseků kanálu pokračovat. A to opět za přispění Evropské unie prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020,“ řekla Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků Vltavy z podniku Lesy ČR.

Plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu, významné jihočeské kulturní a technické památce, byla ukončena 16. září. Tradiční setkání návštěvníků Šumavy u hraničního přechodu Ježová/Iglbach na Českokrumlovsku také letos uspořádal státní podnik Lesy ČR.
K vidění byl jihočeský i rakouský folklor či ukázky plavení dříví. Děti soutěžily, dospělí se dozvěděli o historii, současnosti i budoucnosti plavebního kanálu.

Zdroj: http://www.lesycr.cz