Lesnictví má nový národní plán, počítá s růstem parků

Vláda schválila Zásady státní lesnické politiky. Dokument má nahradit podobnou dlouhodobou koncepci z roku 1994 a doplnit Národní lesnický program z roku 2008. Kabinet se již materiálem zabýval koncem října, kdy jej vrátil ministerstvu zemědělství k dopracování.

Návrh mimo jiné počítá se zachováním podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji, jako jsou například Národní parky, a zvyšování podílu těchto lesů ve vlastnictví státu. Tento záměr se části lesníků nelíbí, vidí v něm další omezování svého hospodaření, vyplývá z diskusí v odborném tisku. Více zde:

Zdroj: http://www.agris.cz/, 21. listopadu 2012