Lesnický výzkum na Týdnu vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu

V týdnu od 6. do 11. listopadu mají malí i dospělí příznivci vědy možnost navštívit oblíbený festival Týden vědy a techniky také v hlavní výstavní budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Připraveny jsou přednášky, prezentace výzkumných ústavů ze zemědělského resortu, filmové projekce či kurz vaření. To vše s ústředním mottem „100 let české zemědělské vědy a techniky“. Nedílnou součástí je mezinárodní agrárně-historická konference Agrarian History Conference Prague 2018.

Výzkumné ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství, poutavým způsobem přiblíží zemědělskou vědu a výzkum, včetně jejich předních osobností za posledních 100 let. Lesnickou vědu zde představí Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v . i. , jehož prezentace má název 100 let migrace organismů. 

„Přijďte si s námi zažít proměny světa v posledních 100 letech, světa v pohybu, světa, v němž jedním z důsledků změn klimatu, ale i světového obchodu a cestování, je migrace organismů, které překonávají obrovské vzdálenosti a osidlují nová území, některé se stávají hrozbou, jiné zdomácní,“ zvou zástupci VÚLHM k návštěvě interaktivní expozice a také přednášek – ty budou na téma, které je v současné době v českém lesnictví velice aktuální – Posledních 100 let v životě kůrovců (lýkožroutů) a v kůrovcových kalamitách v českých lesích.

Pro návštěvníky budou připraveny interaktivní prezentace, přednášky, experimenty, soutěže pro děti, ochutnávky gastronomických specialit a mnoho dalšího. Pro zájemce o novinky v české gastronomii je připraven kurz Moderní česká kuchyně inspirovaný klasickými českými recepty upravenými tak, aby odpovídaly současným gastronomickým trendům. Účastníci si připraví například dekonstruovaný štrůdl.

Souběžně s Týdnem vědy a techniky se bude konat také mezinárodní agrárně-historická konference, kterou Národní zemědělské muzeum pořádá společně s Univerzitou Karlovou, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Českou akademií zemědělských věd. Konference se pořádá jednou za dva roky a letos nese název ‚Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě. Instituce a osobnosti, jejich působení v kontextu politického, ekonomického, sociálního a kulturního vývoje středoevropského venkova‘. „Mezinárodní agrárně-historická konference volně navazuje na odborná sympozia pořádaná v Uherském Hradišti, která 25 let poskytovala základy a reflexi porevolučního výzkumu českého agrarismu. Nynější, již druhé setkání v našem muzeu, je snahou vytvořit diskusní platformu s rozšířením na dějiny venkova s výrazným interdisciplinárním charakterem,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Antonín Šimčík.

Národní zemědělské muzeum bude pro návštěvníky Týdne vědy a techniky otevřeno ve dnech 6., 7., 10. a 11. listopadu vždy od 9.30 do 16.30. Ve čtvrtek 8. 11. se uskuteční blok večerních přednášek na téma O potenciálu zapomenutých plodin aneb Proč je dobré mít genovou banku. 

Podrobný program Týdne vědy a techniky a doprovodných akcí

Podle tiskové zprávy Národního zemědělského muzea , red.