Lesnický tendr 2021+ vyhlásily Lesy ČR

Tendr na provádění lesnických činností od roku 2021 vyhlásil 17. srpna státní podnik Lesy České republiky. Jde o 29 zakázek tří kategorií – osm kalamitních, dvě postkalamitní a 19 nekalamitních. Nabídky mohou zájemci podávat do 15. září.

Zakázky se už druhým rokem dělí do tří kategorií podle územního postižení kalamitou. Podnik tak opět kombinuje vlastní i cizí zdroje, což umožňuje postupovat podle aktuální situace v daném regionu. „Letos se soutěží o předpokládaných šest milionů metrů krychlových dříví na 188 012 hektarech lesa. Ročně se počítá s těžbou 1,20 milionů metrů krychlových dřeva a zalesněním 1 534 hektarů. Služby spojené s nákupem dříví představují částku 4,50 miliard korun,“ uvedl Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR, a dodal: „Dvacet osm pětiletých a jednu roční smlouvu připravíme k podpisu do konce roku, aby mohly práce začít“.

Na kalamitní zakázce smluvní partner těží a provádí pěstební práce, dřevo zůstává majetkem Lesů ČR. Postkalamitní zakázka se týká jen pěstebních činností. Těžbu i prodej dřeva zajistí Lesy České republiky, například prostřednictvím aukcí nebo dynamického nákupního systému. V nekalamitních zakázkách je spojená těžba s nákupem dřeva i pěstebními pracemi.

Zdroj: https://lesycr.cz/

Ilustrační foto: archiv VÚLHM