Lesnicko-dřevařská komora: Certifikace FSC brání boji s kůrovcem

Zástupci českých nábytkářů, vlastníků lesů i některých ministerstev diskutovali ve sněmovně o stavu v českém lesnictví a nábytkářství. Experti dlouhodobě vedou polemiku nad dvěma hlavními certifikáty v Česku (zkratky FSC a PEFC). Cílem obou je ochrana trvale udržitelného hospodaření v lesích. Podle odborníků ale systém FSC brání lesníkům v úspěšném boji s kůrovcem. Debatu pořádal Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny na půdě dolní komory.

Přesto, že hlavním tématem debaty ve sněmovně byla certifikace se zkratkou FSC (Forest Stewardship Council), v ČR dominuje certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Touto značkou je certifikováno zhruba 70 % všech českých lesů. Zkratka PEFC také převažuje v Německé spolkové republice, Rakousku a dalších zemích Evropy i světa.

Tomáš Duda, ředitel české pobočky FSC ČR, který na akci mluvil o benefitech FSC certifikace připustil, že celý systém jejich pravidel je nutné momentálně revidovat. Podle jeho odhadu to bude nejdříve ve druhé polovině 2019.

Zástupci Lesů ČR a Vojenských lesů vedle ekonomických aspektů certifikace upozornili také na praktické aspekty používání FSC certifikace. „Pokud by byl systém FSC skutečně tak ekonomicky výhodný, nebyl by v Česku vlastník lesa, který by ho neměl. Dalším problémem je to, že kritéria FSC nedovolují lesníkům účinně bojovat s kůrovcem“, varoval Pavel Češka z Vojenských lesů a statků ČR.

Podobnou otázku si klade i náměstek Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu. „Proč vlastníci lesů sami dobrovolně volí raději PEFC než FSC? Certifikát FSC převažuje například v Rusku a je jasné, že čím déle na východ, tím je míra přísnosti menší. Jsem přesvědčen, že FSC by měl respektovat více potřeby zemí Visegradské skupiny. Rusko rozhodně není žádným vzorem ekologie. 

Ministerstvo zemědělství považuje současný národní standard certifikace dřeva za vyhovující a mělo by být na vlastnících lesů, aby si vlastníci sami vybrali. „Duální certifikace (PEFC i FSC) za peníze daňových poplatníků nedává smysl“, podotkl za ministerstvo Václav Stránský.

„Zajištění vyšší míry zaměstnanosti ve venkovských regionech přechod k certifikaci systémem FSC nevyřeší. Aktuálně se v lesnicko-dřevařském sektoru nedostává více než 6 tisíc pracovníků, uvedla Andrea Pondělíčková výkonná tajemnice Lesnicko – dřevařské komory.

„Se zavedením certifikace FSC na lesních majetcích jsou spojeny poměrně vysoké náklady, což je důvod velmi nízkého zájmu vlastníků lesů. Doposud jsem se nesetkal s žádným bonusem, který by náklady na zavedení značky FSC kompenzoval,“ uvedl Petr Jelínek ze Sdružení obecních a soukromých lesů.

Jana Čacká z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů na závěr připomněla, že někdejší velký zastánce certifikace FSC organizace Greenpeace letos v březnu oznámila[1], že už v tomto systému neobnoví svoje členství.

[1] https://www.greenpeace.org/international/press-release/15589/greenpeace-international-to-not-renew-fsc-membership/

Zdroj: Tisková zpráva Lesnicko-dřevařské komory ČR

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo  https://cz.123rf.com/profile_simfalex