Lesnické tendry 2018+: Firmy soutěží o 2,8 miliard korun a 52 zakázek

Hodnotit 196 nabídek na provádění komplexních, pěstebních a těžebních prací v lese včetně prodeje dříví v letech 2018 až 2022 začal 10. října státní podnik Lesy České republiky. Soutěží se o 2,8 miliard korun bez DPH a 5,1 milion metrů krychlových dříví.

Komise 10. října nabídky veřejně otevřely a přečetly na ředitelství podniku v Hradci Králové. Poté se začalo s posuzováním podaných nabídek, které bude pokračovat jejich hodnocením. „Hlavním kritériem je nabídnutá cena,“ uvedl Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR. Soutěže se zúčastnilo 31 účastníků.

Smlouvy na komplexní činnosti s prodejem dříví za 2,3 miliardy korun se týkají 29 zakázek. Nabídky předložilo 26 společností. Smlouvy na těžební činnosti s prodejem dříví s předpokládanou hodnotou 152 milionů korun se týkají deseti zakázek. Nabídky podalo 18 firem. Dalších 13 zakázek se týká pěstební činnosti, předpokládaná hodnota činí bezmála 337 milionů korun. Uchází se o ně 17 subjektů.

Soutěží se o 52 zakázek na 39 smluvních územních jednotkách. „SUJ v některých případech dělíme na dílčí zakázky. Dáváme tak prostor i malým a středním podnikům, což souvisí s podporou zaměstnanosti v regionech,“ řekl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád s tím, že hodnoticí proces je na začátku a nelze mluvit o finálních výsledcích. “Předpokládáme, že s vybranými dodavateli uzavřeme smlouvy v prosinci 2017,“ dodal Szórád.

Informace o nabídkách budou 11. října zveřejněny na webu podniku Lesy ČR

SHRNUTÍ
  • Soutěží se o 2,8 miliard korun a 52 zakázek.
  • Celkem 31 společností podalo 196 nabídek.
  • Tendry se týkají 39 smluvních územních jednotek. Na jednu SÚJ je průměrně podáno 5 nabídek, tedy v průměru 3 nabídky na zakázku.
  • Předpokládá se, že podnik uzavře smlouvy s vybranými dodavateli v prosinci 2017.

Zdroj: Lesy České republiky, s. p.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_kwasny221