Lesnické organizace zaslaly otevřený dopis ministrovi životního prostředí

Otevřeným dopisem určeným pro ministra životního prostředí Richarda Brabce reagují čtyři lesnické instituce na aktivity Hnutí Duha. Pod dopisem, který byl doručen prostřednictvím datové schránky (v kopii také na Ministerstvo zemědělství), jsou společně podepsáni představitelé SVOL, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v i., České akademie zemědělských věd a České lesnické společnosti.

„V uplynulých dnech jsme zaregistrovali aktivitu Hnutí DUHA „Zachraňme lesy – chceme zdravé lesy ne plantáže“, v rámci které Vás vlnou e-mailů občané vyzývají ke stažení materiálu předloženého k projednání vládou české republiky (Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů). Hlavní argumentace je opřená o negativní vliv douglasky tisolisté na půdu, biodiverzitu a fungování ekosystémů obecně,“ stojí  v dopisu.  „S politováním musíme konstatovat, že jakkoliv jsou tvrzení uvedená na stránkách zachranmelesy.cz alarmující, jsou založená na údajích vytržených z kontextu, na špatném pochopení textu a v některých případech jsou zcela nepravdivá.“

SVOL i Výzkumný ústav reagovali na výzvu ekologistů velmi ostře už v uplynulých dnech. Předseda SVOL Ing. František Kučera varoval, že ve chvíli, kdy lesníci čelí po celé Evropě změně klimatu a snaží se zachránit lesy pro příští generace, není prostor pro ignoraci věděckých výzkumů a formulaci politických rozhodnutí o budoucím směřování lesů na základě pocitů, představ a citací účelově vytržených z kontextu.

Zde je plné znění dopisu:

otevřený-dopis-invazivní-druhy-003

Zdroj: SVOL, VÚLHM