Lesníci zvou k návštěvě arboreta Řícmanice

V sobotu 16. února otevře své dveře Arboretum Řícmanice široké veřejnosti. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU tu oslaví 100. výročí od svého založení a zároveň 50 let fungování arboreta, které je jedinečnou sbírkou více než 100 druhů jehličnatých dřevin.

Pro veřejnost je arboretum v Řícmanicích otevřeno vždy jen jednou v roce, a to v rámci tzv. Zimního dne otevřených dveří, ve druhé polovině února. V rámci letošního ročníku přivítají návštěvníky 16. února půl hodiny po deváté ráno kromě vedení fakulty také trubači, zájemci pak budou mít možnost prohlédnout si arboretum s odborným komentářem. Pro děti chystají aktivity pedagogové ze Školního lesního podniku Křtiny a nebude chybět ani drobné občerstvení. Oficiální ukončení akce je naplánováno na 15. hodinu, arboretum nicméně bude přístupné do večerních hodin.

„Den otevřených dveří nabídne zábavu všem věkovým skupinám. Cestu k nám si navíc pěší návštěvníci mohou zpříjemnit už nenáročnou procházkou lesem z Babic nebo Bílovic nad Svitavou,“ uvedl Václav Hurt ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Motoristům organizátoři doporučují zaparkovat na rozcestí Srnčí studánka. Odtud je potřeba k arboretu dojít pěšky.

Arboretum Řícmanice se nachází v lesích mezi samotnými Řícmanicemi a Babicemi nad Svitavou, asi 17 km od Brna. Založeno bylo v 60. letech minulého století doc. Jindřichem Chmelařem. Neopakovatelné jsou zejména pohledy na louku v srdci arboreta. Na rozloze 4,31 ha se nachází jedna z nejhodnotnějších sbírek jehličnatých dřevin v České republice. Za zhlédnutí stojí mimo jiné jeden z největších exemplářů Blahočetu čilského.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně byla zřízena jako lesnický odbor Vysoké školy zemědělské v Brně 24. července 1919. Přednášky byly zahájeny v říjnu o rok později. Prvním děkanem byl Josef Černý. Nyní je ve funkci v pořadí 44. děkan fakulty, Libor Jankovský. Fakulta má v současné době 13 ústavů a přes tisíc studentů v bakalářském a magisterském programu. Studenti zde mohou získat znalosti v tradičních oborech jako Lesnictví a Dřevařství, mezi novější obory patří Krajinářství, Arboristika, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, Stavby na bázi dřeva, Tvorba a výroba nábytku a Design nábytku. Významnou funkcí fakulty je také činnost výzkumná a vědecká.

Více informací: http://mendelu.cz/30889n-lesnici-zvou-k-navsteve-arboreta

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně