Lesníci zachraňují genofond jedle bělokoré

Lesníci zachraňují na území šumavského parku původní genofond jedle bělokoré, jejíž populace dramaticky klesá. Bez lidské pomoci by do budoucna mohly tyto stromy zcela vymizet ze šumavské přírody.

„Za poslední dvě století se výskyt jedle bělokoré v lesních porostech významně snížil. Pod vlivem složitého komplexu faktorů, včetně nerespektování ekologických nároků jedle, kleslo její zastoupení na necelé jedno procento v rámci České republiky,“ uvedla mluvčí Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava Jana Zvettlerová.

Ještě v 17. století činilo v lesní oblasti Šumavy původní zastoupení jedle zhruba pětinu všech dřevin, v současnosti jsou to pouhá dvě procenta. „Došlo k drastickému úbytku jedle, ale i ke ztrátě genetické různorodosti místních populací této dřeviny,“ zdůraznila Zvettlerová.

Lesníci a ochranáři na tuto skutečnost zareagovali. V roce 2005 byl zahájen terénní průzkum jedle z horní hranice jejího výskytu. Daniel Černý z oddělení ekologie lesa správy parku pak o rok později vyhledal dospělé stromy, které následně poskytly kvalitní materiál k získání sazenic mladých jedlí.

V roce 2009 a 2010 bylo na připravené plochy klonových archívů Staré Srní a Filipova Huť vysázeno zhruba 1500 roubovanců jedle bělokoré.
Ty by se v průběhu několika let měly stát zdrojem semen pro pěstování semenáčků a sazenic jedlí.

Zdroj: www.anopress.cz