Lesníci se připravují na nadcházející předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Přínosy a důsledky Zelené dohody, která má unijní státy dovést k ekologické transformaci, nová lesnická strategie Evropské unie, revize bioenergetické unijní politiky, ale i dopady války na Ukrajině na evropské trhy se dřívím. O prioritních lesnických tématech v dubnu diskutovali představitelé Asociace evropských státních lesů (EUSTAFOR) s českými senátory i zástupci Ministerstva zemědělství. Lesy ČR se tak spolu s nimi připravují na nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unie.

EUSTAFOR letos schválil svou strategii na roky 2022 až 2026, ve které uvedl společné lesnické cíle státních lesů Evropy včetně podpory biodiverzity, aniž by se snižovala konkurenceschopnost lesnicko-dřevařského sektoru.

„V souvislosti s aktuální energetickou krizí budeme mimo jiné žádat přezkum směrnice o obnovitelných zdrojích energie jako jediné alternativy k fosilním zdrojům energie, a to s ohledem na energetické využívání lesní biomasy,“ zmínil Jiří Groda pověřený vedením Lesů ČR.

Podnik se podle něj hlásí k adaptačním lesnickým opatřením, která zmírní negativní dopady klimatických změn na krajinu a lesy. Jde například o změnu druhové skladby lesů, odpovědné myslivecké hospodaření nebo podporu obnovy a budování vodohospodářských staveb, které zadrží vodu v krajině.

„Pokračujeme v trvale udržitelném lesnickém hospodaření, na jehož úspěchu a výsledku závisí desetitisíce pracovních míst v lesnicko-dřevařském sektoru. Ten během kalamity své zpracovatelské kapacity téměř zdvojnásobil,“ dodal Groda.

Asociaci tvoří 36 státních podniků z 25 zemí Evropy. Obhospodařuje 49 milionů hektarů lesa a přímo zaměstnává přes sto tisíc lidí. Lesy ČR se řadí mezi tři největší státní podniky Evropy. Zkušenosti českých lesníků se zvládáním kalamit se promítnou do připravovaných evropských dokumentů.

Odpovědnost za lesnické hospodaření shrnuje EUSTAFOR v krátkém videu: European State Forest Association – Managing State Forests Responsibly (eustafor.eu)

Více o EUSTAFOR: www.eustafor.eu

Zdroj: https://lesycr.cz/