Lesníci letos čekají další zhoršení kůrovcové kalamity

Lesnicko-dřevařská komora ČR, která je součástí Agrární komory ČR, vydala v pondělí tiskovou zprávu o evidenci výskytu lesních škodlivých činitelů v roce 2015. Podle ní v průběhu roku 2015 došlo vlivem působení nepříznivých faktorů, především pak extrémního vývoje počasí, k zřetelnému zhoršení stavu lesa a situace v ochraně lesa. Uvedené se prokázalo také prostřednictvím evidence výskytu lesních škodlivých činitelů. Hlášení za rok 2015, doručená Lesní ochrannou službou z rozlohy cca 65 % výměry lesů v Česku, vykázala celkem 4,5 mil. m3 nahodilých těžeb.

Dopočet na celkovou rozlohu lesa, který přes svá omezení nejlépe charakterizuje obecnou situaci, představuje číslo téměř 7 mil. m3. To znamená, že cca 50 % z celkových těžeb bylo provedeno v kategorii těžeb nahodilých!

Objem evidovaného smrkového kůrovcového dříví za rok 2015 se ve srovnání s rokem 2014 zvýšil o 50% na přibližně 1,5 mil m3, a reprezentuje více než 2 mil. m3 za celou republiku (nezanedbatelné množství doposud zůstává nezpracováno v porostech). Stejně tak došlo meziročně k nárůstu objemu polomů (také o cca polovinu). Vzhledemk pokračujícímu velmi nepříznivému vývoji povětrnostní situace lze proto v letošním roce očekávat další zhoršení kůrovcové situace, které se již výrazněji projeví i ve vyšších polohách (pokud nenastane obrat v podobě vlhké a studené vegetační sezóny, který je z hlediska ochrany lesa nesmírně žádoucí, avšak klimatologové jej prozatím nepředpokládají).

Vážnost situace dokreslují i mapy, které agrární komora zveřejnila. Z nich je patrné, že kalamitou je dnes ohroženo již nejenom území severní Moravy a Slezska.

mapka kurovec 1

mapka poskozeni mrazem 2

„Tlumení přemnoženého podkorního hmyzu na smrku bude v letošním roce vyžadovat ze strany vlastníků lesů i ostatních lesnických subjektů mimořádné úsilí, které by mělo být v maximální možné míře podpořeno státními institucemi. Situaci bude přitom komplikovat skutečnost, že rovněž u dalších dřevin došlo v minulém roce k prudkému zhoršení zdravotního stavu, a to zejména u borovice,“ uvedla Andrea Pondělíčková z předsednictva lesnicko-dřevařské komory.

V souvislosti s očekávanými rozsáhlými kůrovcovými těžbami hrozí České republice v roce 2016 mimořádná krize trhu s dřívím, na kterém je už druhého pololetí roku 2015 stoupající přetlak nabídky smrkových sortimentů, a to zejména u méně kvalitní kulatiny a vlákniny. Velmi podobná situace je očekávána v Rakousku a SRN. Předpokládané masivní kůrovcové těžby uvedou v příštích měsících na trh takový objem smrkového dříví, že hrozí až jeho neprodejnost.

„Agrární komora vyzývá všechny zainteresované subjekty v lesnicko-dřevařském sektoru, zejména pak ministerstvo zemědělství a ostatní státní instituce, aby připravily krizové scénáře řešící jak ochranu a asanaci lesních porostů, tak i co možná ekonomicky nejefektivnější zpracování napadené dřevní hmoty,“ uvedl prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman a zdůraznil, že: „Agrární komora je připravena účastnit se práce na scénářích i jejich realizaci, a to prostřednictvím své Lesnicko-dřevařské komory, která v této problematice již připravila první návrhy konkrétních opatření.“

Zdroj: www.vls.cz, 29. února 2016