Lesní pedagogika u Lesů ČR v roce 2010: 700 akcí pro 80 tisíc lidí

V roce 2010 uspořádaly Lesy ČR celostátně téměř 700 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku. Celkem se v roce 2010 zúčastnilo všech pořádaných akcí téměř 80 tisíc účastníků, kterým lesní pedagogové věnovali více než 4 150 hodin. Jednalo se především o akce typu Dny s LČR, které se těší rok od roku stále větší návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami jsou vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané velice pestré vzdělávací a interaktivní programy.

Nejen děti, ale i široká laická veřejnost má tak možnost prostřednictvím aktivit lesní pedagogiky pochopit význam lesního hospodářství a dřeva jako obnovitelné suroviny. V celé řadě akcí nechybí ani odborné přednášky, besedy, soutěže, semináře nebo výstavy.

Se zájmem o lesní pedagogiku vzrostl i počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. Tento kurz pořádá dvakrát do roka Sdružení lesních pedagogů v Hranicích na Moravě. V současné době má státní podnik Lesy České republiky celkem 173 lesních pedagogů.

Ti se v rámci svých připravovaných akcí zaměřují především na tzv. zážitkové poznávání lesa. Jedná se o vnímání informací, věcí, předmětů a činností všemi smysly. Účastníci si tedy mohou některé činnosti sami vyzkoušet nebo jsou do vzdělávání zapojeni prostřednictvím zábavných a interaktivních her. Lépe tak dokážou přijímané informace vnímat a pamatovat si je.

Pestrou nabídku aktivit lesní pedagogiky plánují Lesy ČR i pro rok letošní. Vhledem k oslavám Mezinárodního roku lesů se očekává i větší zájem veřejnosti o informace týkající se lesního hospodářství, tudíž i větší počet účastníků jednotlivých akcí pořádaných k této příležitosti.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí LČR, s. p.