Lepící pasti na hmyz nesmí týrat zvířata, konstatuje Ministerstvo zemědělství!

Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který založil a koordinuje Národní síť záchranných stanic www.zvirevnouzi.cz , přivítal stanovisko Ústřední komise na ochranu zvířat Ministerstva zemědělství (ÚKOZ), vyjadřující se k lepícím pastím používaným na hmyz. V těchto pastech hynou děsivou smrtí desítky, spíše stovky zvířat ročně. Nyní ÚKOZ potvrdil, že takové pasti lze zakázat a jejich výrobu, prodej i aplikaci pokutovat!

Ministerstvo zemědělství vydalo na stránkách své Ústřední komise na ochranu zvířat přelomové stanovisko. Hovoří o tom, že hojně rozšířené a zejména mezi sadaři oblíbené lepové pasti na hmyzí „škůdce“ mohou způsobit týrání obratlovců.

Pokud jsou instalované tak, že nezabrání přilepení ptáků či drobných savců či neobsahují takový návod k použití, který by eliminoval kontakt pasti s obratlovci, jde jednoznačně o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Pouze sdělení na obalu o tom, že pasti jsou určené na hmyz, nestačí. Zvířata, jak známo, číst neumí. V současné době jsou na českém trhu nejrůznější typy lepících pastí. Prakticky žádná z nich však nesplňuje podmínky stanovené zákonem.

Záchranné stanice na problém lepících pastí upozorňovaly mnoho let. Až nyní se ze strany státu setkaly s pozitivní odezvou. Jen v prvním pololetí tohoto roku přijaly záchranné stanice celkem 10 živočichů poškozených lepícími pastmi. Tři vlaštovky obecné, dvě sýkory koňadry, po jednom rehku domácím, strakapoudu velkém a žluně zelené a dokonce i dva netopýry pestré!

Foto: sýkora koňadra zachycená podomácku vyrobenou lepovou pastí, archiv ČSOP

Deset zvířat není na první pohled – ve srovnání třeba s počtem ptáků zraněných na skleněných plochách či sloupech vysokého napětí – vysoké číslo. Jenže, je nutné si uvědomit, že do záchranných stanic se dostávají pouze živá zvířata. A také, ne každý zahrádkář sebere odvahu, aby zvíře nalezené na jeho nelegálně užívané lepové pasti, odborníkům do záchranné stanice dopravil.

Záchranné stanice sdružené v Národní síti záchranných stanic, ročně přijímají více jak 30 000 zvířat v nouzi. Poskytují jim první pomoc, léčí je s cílem uzdravené vypustit zpět do přírody anebo jim alespoň zkracují utrpení.

Zároveň se snaží lidi vychovávat, aby omezili aktivity, které divokým zvířatům škodí. A právě ona výchova je běh na zjevně velmi dlouhou trať. Řadu zvířatům škodlivých aktivit mají lidé v sobě hluboko zakořeněnou.

Namátkou – sbírání mláďat, kterým nic není; nezabezpečování skleněných stěn proti nárazům ptáků, používání jedů na zahrádkách,… Používání lepů na zvířata je také jednou z nich. Naštěstí takovou, která má šanci býti relativně rychle eliminována. Zejména, když i Ministerstvo zemědělství koná a jemu podřízené veterinární správy konat budou!

Záchranné stanice potřebují na svůj základní provoz více jak 70 miliónů Kč ročně. Jednou z možností, jak jim účinně pomoci, je veřejná sbírka  Zvíře v nouzi. Pomozte jim, prosím, finančním darem na účet č. 33553322/0800.  Pomoci lze i zakoupením atraktivního darovacího certifikátu.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody