Kůrovcová kalamita – jak to vidí starosta?

Nad řešením kůrovcové kalamity a pomocí vlastníkům lesů ze strany státu a politiků se zamýšlí v aktuálním čísle Veřejné správy František Kučera, starosta Pelhřimova a předseda SVOL, a Radomír Charvát, místostarosta obce Nová Ves u Týniště nad Orlicí a lesmistr a jednatelem Lesního družstva Vysoké Chvojno, s. r. o.

„Na kalamitní výskyt podkorního hmyzu v některých regionech republiky dlouhodobě stresovaných nedostatkem srážek a na ohrožení oslabených lesních porostů větrnými či sněhovými smrštěmi upozorňovali vlastníci lesů už loni v létě a po říjnové vichřici Herwart. Majitelé lesů žádali stát o pomoc, o pružné zareagování na vzniklou mimořádnou situaci a přijetí podobných opatření, jaká pro majitele lesů v krizových situacích zavedly sousední vlády v Bavorsku či Rakousku. Bavorská vláda neotálela a vzápětí po kalamitě vyhlásila pro majitele lesů granty ve výši až 6 000 eur na hektar, aby se poškozené dřevo rychle zpracovalo a vyvezlo z lesů, a zabránilo se tak jeho poškození kůrovcem, bezúročné překlenovací půjčky na zpracování kalamitního dříví, daňové pobídky a úlevy, navýšení přepravní kapacity, povolení k uložení dřeva na zemědělské půdě až do dalšího výsevu, ale také okamžité zastavení těžeb měkkého dříví ve státních lesích.

V České republice byl přístup k boji proti kůrovcové kalamitě nejen ze strany Ministerstva zemědělství, ale potažmo celé vlády, velice rozporuplný, vlažný a pomalý. K pozastavení úmyslných těžeb smrku a borovice u státního podniku Lesy ČR došlo až v druhé polovině března letošního roku. Obchodní model hospodaření státního podniku naplno ukázal své slabiny a bohužel i neochotu ze strany politiků jej měnit.“ Celý článek zde.

„Kůrovec – správně lýkožrout smrkový – ničí s velkou intenzitou smrkové lesy oslabené několik let trvajícím suchem. Z odborného problému, který má silně negativní dopad na ekonomiku lesních majetků i na všechny funkce lesa spojené s jeho existencí, se stává politický spor o tom, kdo a co zavinil, co měl kdo udělat a neudělat… atd. Vyjadřují se k tomu politici, kteří o existenci lýkožrouta smrkového neměli dosud ani ponětí a ani tohoto broučka ve skutečnosti neviděli. Nebrání jim to však ve vynášení soudů či rozhodnutí a zejména: v kritice lesnického stavu.

Mají v této strategii zdatného pomocníka v osobách z různých ekologických iniciativ, jimž vévodí Hnutí Duha a MVDr. Bláha. Tento člověk bez jakéhokoliv lesnického vzdělání či praxe v oboru se drze nazývá lesnickým expertem. Při absenci základních odborných vědomostí se pouští do tvrdé kritiky lesníků a vlastníků lesů. Lidé, kteří současnou situaci s kůrovcovou kalamitou považují za největší ekologickou katastrofu, před pár lety na Šumavě stejnou „katastrofu“ vítali a kůrovce nazývali součástí přírodních procesů. Kůrovci nikdo nevytýčil hranice, kde „žrát“ může, a kde ne. A i kdyby, zřejmě by se tím stejně neřídil, stejně jako se nepodařilo poručit větru a dešti.“  ….

Zdroj: http://www.svol.cz

Ilustrační foto lapačů: Archiv redakce Les aktuálně