Kořeny stromů potřebují důslednou ochranu

Správná ochrana kořenových systémů před výsadbou je důležitá jak pro rašení pupenů, tak pro výškový a tloušťkový růst stromů. Jak ale ukázal průzkum, ne vždy je o kořeny stromů dobře postaráno.

Používání kvalitního sadebního materiálu je jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou umělou obnovu lesa. V posledních letech se ale často setkáváme s nedodržováním zásad správné manipulace, zejména ponecháváním obnažených kořenů sazenic po delší dobu v nepříznivých podmínkách ve školkách nebo na zalesňovaných plochách.

Proto se specialisté  na  opočenské výzkumné stanici Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  prováděly pokusy pro upřesnění vlivu takového zacházení na fyziologický stav a další vývoj sazenic. „Kořeny, které nejsou dostatečně chráněny proti ztrátám vody, vysychaly přibližně dvakrát rychleji než nadzemní části sazenic,“ vysvětlili specialisté. Čtyřleté sazenice smrku ztepilého s nechráněnými kořeny byly vystaveny po 60 a 120 minut povětrnostním podmínkám. Následně byly vysazeny na zastíněný nebo na nechráněný záhon.

Vystavení kořenů nepříznivým podmínkám po dobu 60 minut způsobilo zpoždění rašení pupenů o 7 až 10 dnů a výrazně negativně ovlivnilo výškový a tloušťkový růst v prvním roce po výsadbě. Po 120minutové expozici byly negativní účinky ještě výraznější.  Po výsadbě na nechráněnou lokalitu byly ztráty úhynem u sazenic vystavených vysychání vyšší než 30 procent.

Z praktického hlediska má nejen velikost ztrát, ale i redukce růstu po výsadbě značný význam. Může znamenat delší potřebu ošetřování kultur, případně zvýšený úhyn v dalších letech v důsledku útlaku buřeně nebo snížené vitality sazenic. Proto je důležitá důsledná ochrana kořenových systémů před vysycháním během manipulace v době od vyzvednutí po výsadbu.

Zdroj: J. Leugner, J. Martincová, A. Jurásek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno