Kolem Olšiny roste unikátní stezka

Okolo jednoho z nejvýše položených chovných rybníků v Česku už vede mokřady několik set metrů chodníčku, o několik stovek metrů dál bagrista hloubí základy stavby, ve které už napřesrok v létě najdou návštěvníci interaktivní prezentaci šumavského regionu z české i rakouské strany. Stavba společného česko-rakouského projektu, v němž jsou hlavními partnery Vojenské lesy a statky (VLS) a rakouská turistická organizace Verein Waldschule Böhmerwald, je na šumavské Olšině nad Horní Planou v plném proudu.

První část projektu – unikátní naučná stezka má od příští turistické sezóny návštěvníkům Šumavy zpřístupnit dosud málo známé přírodní bohatství – Národní přírodní památku Olšina, Ptačí oblast Boletice a další chráněná území Natura 2000. Více než sedmikilometrový okruh, který povede částečně po cestách, ale také na pilotech nad vodní hladinou a mokřady, zde roste s finanční podporou evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Stezka bude začínat u památkově chráněné budovy rybářské bašty na hrázi rybníka, kde je umístěna expozice o lesnictví, rybářství a místním ptactvu, a obkrouží 140hektarovou vodní plochu – po pevných cestách, i po dřevěných chodnících a mostcích na pilotech přes mokřady a vodní hladinu. Končit bude u rekreačního střediska VLS, v jehož sousedství roste nové návštěvnické centrum. Právě finální část stezky mokřady u nedalekého rybníčku Malá Olšina právě v těchto dnech stavební firma buduje. Následně příjdou na řadu části na pilotech, které budou pro návštěvníky představovat hlavní atrakci – most v podobě bobří hráze nad nivou Olšinského potoka, umělý ostrov spojený se stezkou vorem, či ptačí pozorovatelny. Olšina je totiž mimo jiné součástí Ptačí oblasti Boletice, která zde byla zřízena nařízením vlády v roce 2005 na 23,5 tisících hektarech, kterým se vyhnuly rozsáhlé meliorace i větší zátěž v podobě dávek umělých hnojiv a pesticidů. Ekologicky čistá lokalita je domovem 136 druhů ptáků, mezi nimi 53 zvláště chráněných a 66 druhů z Červeného seznamu.
Návštěvnické středisko na konci stezky, jehož základy v těchto dnech rostou, pak bude mít podobu interaktivní prezentace o přírodě na české i rakouské straně tohoto šumavského regionu i společné historii.
Realizace celého projektu si vyžádá investici téměř 30 milionů korun. Velkou část nákladů přitom pokryjí právě dotace přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Zdroj: Vojenské lesy a statky, s. p.