Kmeny starých dubů vytvořily nový biotop pro ohrožené brouky a včely samotářky

Několik kmenů statných dubů a dalších listnatých stromů umístili v těchto dnech ochranáři na prosluněné místo v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na pastvině se zubry u Benátek nad Jizerou vytvoří nový biotop pro brouky, včely samotářky a vzácné další organizmy. Kmeny pro vytvoření biotopu poskytla Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, která zajistila také jejich dopravu a instalaci.

Staré stromy a mrtvé dřevo jsou v přírodě podmínkou pro život celé řady organizmů. Zatímco dříve bývaly téměř všudypřítomné, dnes jsou naopak velmi vzácné. Trouchnivějící kmeny stromů přitom poskytují prostor k životu, úkryt nebo potravu pro netopýry, plazy, obojživelníky i ptáky. Nepostradatelné jsou přitom především pro brouky vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo.

Staré stromy a mrtvé dřevo jsou jedny z nejohroženějších biotopů. Důvod je prostý. Člověk je z krajiny systematicky odstraňuje, často s mylným pocitem, že tak z přírody či zahrady uklízí cosi nadbytečného a nepotřebného. Opak je pravdou. Do přírody a také do opravdu zdravého lesa mrtvé dřevo patří. Za normálních okolností je v přírodě mrtvého dřeva dost, je totiž domovem celkem tisíce druhů brouků, samotářských včel, kutilek, much, měkkýšů nebo hub, lišejníků a mechů.

Foto: roháč obecný, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_alfonsodetomas

V naší krajině je vzácné zejména osluněné mrtvé dřevo a staré stromy. Velkou část na ně vázaných živočichů, rostlin a hub proto najdeme v červených seznamech ohrožených druhů. Ze stejného důvodu mají potíže například veverky a mnozí ptáci hnízdící v dutinách. Dutiny totiž nejčastěji najdou právě ve starých stromech, kterých je stále méně.

Brouci vázaní na mrtvé dřevo patří mezi výrazné a atraktivní druhy, jako jsou roháči, tesaříci nebo páchníci. Nejsou však zdaleka sami, na starém a mrtvém dřevě žijí specializované lišejníky, nespočet hub, včetně řady kulinářsky významných, nebo také řada samotářských včel, které své potomstvo vychovávají v chodbičkách po larvách dřevních brouků.

Staré stromy a mrtvé dřevo jsou velmi osobitým biotopem, který vzniká dlouhá desetiletí, nebo spíše staletí. S tím souvisí závažná skutečnost. Neumíme je uměle vyrobit. Les lze vysadit, ale starých stromů v něm se dočkají nejdříve děti našich dětí, a jedině tehdy, pokud alespoň některým stromům zestárnout vůbec dovolíme.

Foto: tesařík obrovský, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_blackboard1965

Pro to, aby byl biotop co nejpestřejší, je třeba mrtvé dřevo správně umístit. „Nejvíce dřevního hmyzu žije v osluněném dřevě, takže nejbohatší jsou staré a mrtvé stromy v řídkých lesích či na lesních okrajích. Zároveň platí, že kmen či větev velkého průměru vždy představuje trvalejší a různorodější biotop, než dřevo malých průměrů. Pokud má mrtvé dřevo plnit svou ekologickou roli, musí být zároveň v dosahu brouků a jiných organizmů, které v něm mohou žít. Mrtvé dřevo kilometry vzdálené od nejbližších starých stromů neosídlí skoro nic, mrtvé dřevo v blízkosti zdrojových populací dřevomilných organizmů se naopak stane biotopem kypícím vzácnými formami života

Mrtvé dřevo je nutné umístit na osluněné, nezastíněné nebo jen částečně stíněné místo. Ideálně tak, aby jeho část byla nad zemí a nepodléhala rychlému tlení, a část byla naopak ve styku se zemí a nejlépe i mírně pod povrchem. To vše co nejblíže lesa či starších stromů, které jsou zdrojem jeho budoucích obyvatel. Důležitý je také druh stromu. V nížinách vytvářejí nejbohatší prostředí pro drobné organismy staré listnáče, zejména duby, protože právě duby obývá nejvíce dřevomilných organizmů ze všech evropských stromů.

Kontakt: info@ceska-krajina.cz

Zdroj: https://www.ceska-krajina.cz/

Úvodní foto: páchník hnědý, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_viesinsh