Klečové šiškobraní

První organizované sběry šišek borovice kleče mohly proběhnout již někdy v sedmdesátých letech 19. století. Tou dobou se otevřela poptávka po semenném materiálu na zalesňování zejména starých senišť. Šišky, které se mohou na keři vyskytovat i ve třech různých generačních stupních, byly pro tento účel sbírány s přestávkami více než sto let. V osmdesátých letech 20. století nastoupily velkoakce, kterých se účastnily desítky lidí pestrého společenského statusu: zaměstnanci Správy KRNAP a státních lesů, studenti, dobrovolníci, brigádníci. Jejich úkolem bylo nasbírat maximálně možné množství šišek (blížící se 10 tunám) pro „výrobu“ semene určeného pro zakládání klečových porostů odolnějších imisím.

První akce tohoto typu v novém století proběhla za skromné účasti pěti pracovníků Správy KRNAP v říjnu tohoto roku. Sebrané semeno má opět trochu jiný účel. Po­slouží k vypěstování sazeniček, jež pomohou usměrňovat pohyb zvídavých turistů, omezí splachování sypkého materiálu z turistických cest a chodníků do cenných biotopů v I. zóně NP a v neposlední řadě domodelují rovné linie v dřívější době vysázených porostů do přirozených ostrůvkovitých tvarů.

Zdroj: http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=11548&Itemid=37,
9. prosince 2011