Každou minutu zmizí deset hektarů lesa. Je to míň, než se čekalo

Satelitní výzkum potvrdil to, co se všeobecně ví – na planetě ubývá lesů a nejrozsáhlejší plochy mizí v tropických oblastech. Překvapivé však je, že podle stavu lesa v letech 1990 – 2005 nemizí porosty v takové míře, jak se předpokládalo. I tak ale za patnáct let přišel svět o téměř 73 milionů hektarů lesa. Každou minutu to je deset hektarů. Pro představu to odpovídá víc než 12 fotbalovým hřištím.

Lesy stále zabírají zhruba třetinu povrchu planety, podle snímků ze satelitů jich na Zemi je 3,69 miliardy hektarů. Ukázal to čtyřletý výzkum Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), který sledoval vývoj mezi lety 1990 až 2005.

Ukázal se přitom překvapivý trend: lesů sice stále ubývá, ale pomaleji než podle odhadů. Celkem tedy za sledované roky zmizelo 73 milionů hektarů, odborníci ale počítali se ztrátou 107 milionů hektarů. Existují i velké regionální rozdíly, lesů ubývá nejvíce v Jižní Americe a v Africe, i když i zde méně, než kolik se předpovídalo na základě předchozích výzkumů.

V Asii naopak stromů přibývá, i když i tady se kácí ve velkém. „Trend je zachraňován intenzivní výsadbou nových stromů, díky které dochází k celkovému růstu lesní plochy,“ říká Adam Gerrand z úřadu pro lesy FAO. K úbytku dochází jen u tropických lesů, v severských lesích i v lesích mírného pásu se přírůstky vyrovnají se ztrátami.

Během patnáctiletého období bylo vykáceno v průměru 14,5 milionu hektarů lesa za rok. Když se odečtou přírůstky nového lesa, pak čistá ztráta dosáhla 4,9 milionu hektarů ročně. Podle satelitních dat se ale odlesňování zrychluje. Zatímco v desetiletí 1990-2000 to bylo „jen“ 4,1 milionu hektarů, v pětiletce 2000-2005 už 6,4 milionu hektarů.

Výzkum FAO rozděluje planetu na šest regionálních celků, které se dělí o celkovou plochu světového lesa. Nejvíce lesních porostů mají k dispozici Evropané (29 %). V Evropě, do které ale výzkum započítává i Rusko, se plocha lesa také zmenšila, ale relativně málo. V roce 1990 zde bylo 1080 milionů hektarů lesa, zatímco v roce 2005 to bylo 1071 milionů hektarů.

Na druhém místě za Evropou je Jižní Amerika (22 %) a Severní a Střední Amerika (19 %). Zhruba stejně lesů mají v Asii (14 %), kde jako v jediném regionu lesů přibývá, a v Africe (13 %), nejméně v Austrálii a Oceánii (3 %).

Zdroj: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kazdou-minutu-zmizi-deset-hektaru-lesa-je-to-min-nez-se-cekalo, 5. prosince 2011, autor: hch