Jedle bělokorá se díky Lesům ČR vrací do Slavkovského lesa

Lesy ČR intenzivně pracují na úpravě druhové a prostorové skladby lesa na území CHKO Slavkovský les v Karlovarském kraji. Průběžně v tamních lesích navyšují zastoupení jedle bělokoré, která během uplynulých staletí kvůli výjimečnosti svého dřeva využívaného ve stavebnictví a později vlivem zhoršení kvality ovzduší a půd následkem průmyslového rozvoje ztrácela své původní výraznější zastoupení.

Lesy ČR se průběžnému navracení jedle bělokoré do Slavkovského lesa věnují již 20 let. Ročně vysazují desetitisíce kusů nových sazenic. Náklady na tuto aktivitu, které se pohybují v milionových částkách, přitom podnik hradí ze svých vlastních zdrojů. Před nedávnem navíc Lesy ČR zpracovaly speciální projekt nazvaný „Obnova jedle v CHKO Slavkovský les“, v jehož průběhu bylo ve vybraných lokalitách Slavkovského lesa nově vysazeno dalších 3660 kusů jedle bělokoré včetně instalace individuální ochrany těchto sazenic proti okusu spárkatou zvěří. Na financování tohoto konkrétního projektu v hodnotě více než 700 tisíc korun se kromě Lesů ČR podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dnešní doby se ve Slavkovském lese dočkali pouze nejodolnější, nejvitálnější a nejzdravější jedinci původní populace jedle bělokoré, a to na nejméně postižených místech. Zaměstnanci místní organizační jednotky Lesů ČR, Lesního závodu Kladská, mají o všech kvalitních jedlích ve Slavkovském lese velmi dobrý přehled. Většina z nich je evidována a využívána pro sběr osiva. Lesní závod Lesů ČR Kladská provádí sběr šišek bezeškodnou metodou – během výstupu na strom, trhání šišek a sestupu nejsou používána stoupací železa, ale pouze lanové úvazky, které nenarušují kůru jedlí.


Ze získaného osiva pak lesníci pěstují mladé sazenice, které vysazují na vhodná místa. Vysázené stromky jsou následně chráněny proti poškozování zvěří oplocenkami nebo nátěry. Lesníci se s velkou pečlivostí věnují i jejich dalšímu vývoji. Nejvíce se jedle bělokorá vysazuje do nejcennějších míst v centrální části CHKO Slavkovský les, v okolí osady Kladská. Této problematice je zde věnována mimořádná pozornost a péče.

Důkazem, jak intenzivně a dlouhodobě se státní podnik Lesy ČR navracení jedle bělokoré do míst Slavkovského lesa věnuje, je i následující stručný statistický přehled:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 10. prosince 2012