Jaro ožívá s příletem ptáků

I když astronomické jaro ještě nezačalo, v přírodě se objevují první jarní květiny, zpívají ptáci. A v březnu začala další sezóna mezinárodního programu „Jaro ožívá!“ Děti z Evropy, Asie i Afriky sledují návrat šesti vybraných druhů stěhovavých ptáků a svá pozorování zadávají na www.springalive.net. Letošní téma „Chráníme ptačí hnízda“ ukáže dětem, jak pomoci ptákům v době hnízdění.

Vybranými druhy, které děti v rámci „Jaro ožívá“ sledují, jsou čáp bílý, vlaštovka obecná, kukačka obecná, vlha pestrá, rorýs obecný a břehule říční. První z nich, čápi, se již začínají objevovat, i když jich zatím není moc. „Předpokládáme, že nejvíce čápů přilétne ve druhé polovině března. Naopak, nejpozději přiletí rorýsi, tradičně na přelomu dubna a května,“ uvádí Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, národní koordinátor programu Jaro ožívá.

Můžeme tedy ihned vyrazit do přírody a snažit se zaznamenat, kdy se výše uvedení poslové jara objeví i v našem okolí a svá první letošní pozorování zadat na www.springalive.net/cs-cz. Pobyt v přírodě navíc pozitivně působí na psychiku člověka, a to dnes potřebuje asi každý z nás. „Pozorování vybraných druhů přinese dětem nejen zajímavé zážitky a kontakt s přírodou, ale vyzkouší si i základní principy vědecké práce – zadání svých pozorování do databáze Jaro ožívá,“ vysvětluje Dobruská.

Foto: Vlaštovka obecná, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mikelane45

Letos na téma ochrany ptačích hnízd

V rámci „Jaro ožívá“ mají děti každý rok i šanci zapojit se do ochrany přírody a dozvědět se, jak mohou sami pomoci. Letošní „Jaro ožívá“ bude zaměřeno na ochranu ptačích hnízd. Učitelé a pedagogové volného času, kteří realizují s dětmi aktivity „Jaro ožívá“ na letošní téma, se mohou zapojit do mezinárodní soutěže. Více informací o soutěži najdou na stránkách Jaro ožívá.

Jaro ožívá je mezinárodní projekt organizovaný BirdLife International, světovou organizací na ochranu ptáků, v České republice zastoupený Českou společností ornitologickou. Motivuje děti, jejich učitele a rodiny k aktivní ochraně ptáků, pomáhá pochopit potřebu mezinárodní ochrany stěhovavých ptáků. Klíčovou součástí projektu je webová stránka www.springalive.net, na kterou zadávají svá první pozorování šesti sledovaných druhů děti již z 54 zemí Evropy, Asie a Afriky! Těmito druhy jsou vlaštovka obecná, rorýs obecný, čáp bílý, kukačka obecná, vlha pestrá a břehule říční.

Zdroj: https://www.birdlife.cz/

Úvodní foto: Kukačka obecná, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_kwasny221