Jaký je růst certifikace FSC?

Protože se v poslední době hovoří a diskutuje[1] o trendu certifikací vzhledem k poptávce trhu, FSC ČR považuje za vhodné doplnit krátký přehled o vývoji za posledních pět let ve světě i v České republice.[2] Až na výjimky čísla ukazují jednoznačný růst FSC jako v mnoha indikátorech celosvětově nejrozšířenější a dynamicky stále rostoucí certifikace lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce.

Data[3] vycházejí z výročních zpráv a veřejně dostupných dokumentů certifikačních systémů.[4] Celosvětově má FSC zhruba třikrát více certifikátů zpracovatelského řetězce[5] než druhá certifikace PEFC (zhruba 28 tisíc firem oproti 10 tisícům) ve 111 zemích (oproti 65 zemím). Za posledních pět let pak počet certifikátů FSC zpracovatelského řetězce narostl přibližně o 13 000, u druhé certifikace pak o 4000. V případě FSC pak jde o 80% nárůst! Lesní hospodaření FSC je ve světě rozšířeno v 80 zemích (oproti 29), rozlohu má však menší. Pokud se ale bavíme o celosvětovém trendu, počet certifikovaných milionů hektarů za posledních pět let u FSC narostl o 56 % (ze 118 na 184), u druhé certifikace pak o 14 % (z 224 na 255). Konkrétně v Evropě, která byla zmíněna, je pak vzestupný trend u obou certifikací přibližně stejný a certifikováno je podobné množství lesů (FSC má 81 mil. ha, PEFC 87 mil ha). V rámci zpracovatelského řetězce pak v Evropě FSC má asi 14,5 tisíce certifikátů, druhý systém zhruba 8,5 tisíce. Nárůst u FSC pak je za posledních pět let 96 %, v druhém případě asi 60 %. Více zde:

Zdroj: www.enviweb.cz, 28. listopadu 2014