Houba kloubnatka ohrožuje existenci smrku pichlavého

Kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae) napadá porosty smrku pichlavého v  Krušných horách. Jak předejít zhoršování zdravotního stavu smrkových lesů zjišťují pracovníci Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  Ti již čtvrtým rokem kontrolovali vybrané porosty s vysokým zastoupením smrku pichlavého na území lesních správ Lesů České republiky, s.p., Litvínov a Klášterec nad Ohří. Lesy na území výše uvedených lesních správ jsou každoročně poškozovány nepříznivým působením abiotických a biotických škodlivých činitelů (z těch kromě spárkaté zvěře a myšovitých hlodavců především houbovými škůdci).

I v roce 2012 působili největší škody tři houboví patogeni: původce sypavky Lophodermium piceae (sypavka smrková), původce kroucení a odumírání výhonů Sirococcus conigenus a především pak houba parazitující na pupenech Gemmamyces piceae (kloubnatka smrková), které ohrožují další existenci napadených smrků pichlavých. Zdravotní stav smrku pichlavého se na obou lesních správách z tohoto hlediska v posledních letech neustále zhoršuje. I z tohoto důvodu byly loni na obou správách založeny v poškozených porostech smrku pichlavého pokusné plochy, kde je studována biologie této houby, její šíření a škodlivé působení. Podle stupně poškození porostů je stanovována naléhavost přeměn. K novým výsadbám (dosadbám, podsadbám), je doporučováno používat, pokud to stanovištní podmínky dovolí, více druhů dřevin, nebát se používat domácí smrk ztepilý, který se zatím v Krušných horách jeví proti napadení kloubnatkou jako odolný. U porostů silně napadených sypavkou doporučují pracovníci LOS přistoupit k jejich proředění.

Zdroj: V. Pešková, F. Soukup, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. – Zdravotní stav smrku pichlavého v Krušných horách v roce 2012