Hnízdí ještě v Krkonoších čejky?

Kdo by ji neznal! Jeden z prvních druhů ptáků, kteří se u nás zjara objevují po návratu ze zimovišť. Pták nápadný zbarvením i chováním, obratně létající a přitahující pozornost hlasitým voláním i černobílou barvou křídel – čejka chocholatá. Snad každý z nás ji někdy pozoroval, vždyť čejky přece žijí všude. Je to však stále pravda? Bývala. Čejky byly běžným obyvatelem zemědělské krajiny na celém území naší republiky, kde preferovaly zejména podmáčená stanoviště na polích, loukách i pastvinách. V obhospodařované krajině hnízdí stále, ale jejich početnost se dramaticky snížila – za posledních 30 let jejich počty u nás poklesly o 90 %! Celých devět z každých deseti čejek zmizelo! Proč? Hlavním důvodem jsou výrazné změny, ke kterým v člověkem osídlené krajině dochází – umísťování nových staveb do volné krajiny, likvidace vhodných hnízdních stanovišť, provádění některých zemědělských prací (např. vláčení nebo válcování) v době hnízdění čejek, změny ve složení pěstovaných plodin a podobně.

Nepříznivý trend se projevil i v podhůří Krkonoš. Ještě před 20 lety se tu početnost čejek pohybovala mezi 30–40 hnízdícími páry, v posledních dvou letech však bylo na české straně hor nalezeno pouze po jednom jediném hnízdě – v roce 2010 na pastvině v Čisté u Černého Dolu, o rok později u letiště ve Vrchlabí.

Systematicky se však sledování čejek v Krkonoších nikdo nevěnuje a lze proto předpokládat, že čejek tu hnízdí přece jen více. K rozšíření našich znalostí mohou pomoci i informace od široké veřejnosti. Víte-li o výskytu čejek v Krkonoších (v okolí vašeho bydliště či chalupy), uvítáme vaše pozorování s přesným popisem místa, příp. i počtem zjištěných párů, na adrese redakce našeho časopisu nebo na e-mailové adrese: jflousek@krnap.cz. Děkujeme za pomoc!

Zdroj: www.krkonose.krnap.cz, 20. května 2012