FSC ČR vydalo ucelenou příručku k problematice Nařízení o dřevě

Nezisková organizace FSC ČR připravila v rámci projektu „Vzděláváním k šetrnému dřevu“ druhý komplexní manuál pro všechny zaměstnance a zaměstnavatele v dřevozpracovatelském odvětví. Příručka se obsáhle na více než 50 stranách ve všech souvislostech věnuje tzv. evropskému nařízení o dřevě (EUTR)

Obsáhlá problematika nařízení o dřevě EU TR[1], které je v platnosti od března roku 2013, zatím nebyla zpracována do přehledné podoby, která by pomohla v orientaci zainteresovaným stranám a především pak zaměstnancům a podnikatelům v dřevozpracovatelském odvětví.

Nařízení postihuje dovoz a uvedení ilegálně dovezeného dřeva a produktů na trhy Evropské unie. V praxi to znamená, že všechny dřevozpracovatelské společnosti a podniky, které dovážejí či uvádí poprvé dřevo na trh EU, musí mít tzv. „systém náležité péče“, aby se zabránilo trestné činnosti a aby mohly prokázat, že se nejedná o materiál či výrobky z ilegální těžby.

„Evropské nařízení o dřevě je komplexním dokumentem, jehož požadavky jsme se snažili převést do konkrétních příkladů z praxe a doplnit je praktickými informacemi. Mezi ně patří například uznávání FSC certifikace, jako relevantního nástroje při posuzování rizika nelegální těžby. Podobné certifikace totiž mimo jiné vyžadují průkazné sledování legálního původu certifikovaného materiálu,“ doplňuje Tomáš Duda, ředitel FSC ČR a jeden z autorů manuálu.

Manuál slouží také jako podklad pro vzdělávací semináře, na kterých mají účastníci možnost klást dotazy nejen o EUTR přednášejícím odborníkům a expertům. A využijí ho i zájemci o e-learningové kurzy, které FSC ČR zahájí v následujících měsících.

Příručka k nařízení o dřevě byla poprvé představena odborné veřejnosti právě v rámci vzdělávacích seminářů, které se konaly před letními prázdninami a budou pokračovat opět po prázdninách. Účastníci seminářů ocenili komplexní zpracování a konkrétní příklady k problematice EUTR, která je pro jejich podnikání velmi důležitá.

Brožuru s názvem „Nařízení o dřevě (EUTR) – manuál pro zavádění evropského nařízení o dřevě“ je možné bezplatně stáhnout přímo na webu FSC ČR (http://www.czechfsc.cz/data/manual_eutr_web.pdf), kde najdou zájemci mnoho dalších informací nejen o EUTR pro dřevozpracovatelský řetězec.

Zdroj: www.enviweb.cz, 1. srpna 2014