FSC ČR rozšiřuje úspěšný výukový program o lesním hospodaření na celou

FSC ČR (Forest Stewardship Council Česká republika) právě dokončilo patnáct pilotních realizací prvního výukového programu v České Republice zaměřeného na přírodě blízké a šetrné lesní hospodaření. Program probíhal převážně v FSC certifikovaných lesích Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity. Protože je o program velký zájem, FSC ČR se ho rozhodlo rozšířit na celou Českou republiku. Dosud probíhal pouze v rámci Jihomoravského kraje.  

Občanské sdružení FSC ČR se dlouhodobě zabývá propagací a podporou přírodě blízkého a šetrného lesního hospodaření zejména mezi odbornou lesnickou veřejností, stejně jako propagací odpovědné spotřeby a FSC výrobků mezi spotřebiteli. Velmi důležitou součástí podpory odpovědného lesního hospodaření a ochrany ohrožených lesních ekosystémů v budoucnu je i koncepční práce s mládeží. FSC ČR proto v tomto roce vypracovalo a začalo realizovat nový a tématem ojedinělý vzdělávací program environmentální výchovy. V něm byly představeny rozdíly mezi klasickým pasečným a přírodě blízkým lesním hospodařením, které jim poskytly orientaci v problému. Tu mohli žáci a studenti využít i při hodnocení a posouzení globálních problémů lesních ekosystémů, udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Metodika vzdělávacího programu FSC ČR s názvem „Les nebo paseka?“ klade důraz především na metody zážitkové pedagogiky a objevování funkcí lesa všemi smysly za pomoci zkušených lesníků a odborného pedagogického vedení.

V současnosti již proběhly naplánované pilotní realizace programu FSC ČR. Celkem se programu zúčastnilo 292 žáků. Teoretická část výuky probíhala v interiéru školy, terénní část pak v FSC certifikovaném lese. V rámci pilotní fáze programu byly vytvořeny dvě výukové trasy (okolí národní přírodní rezervace Hádecká planinka a okolí Bílovic nad Svitavou na území Školního lesního podniku Křtiny Mendlovy univerzity). Program byl uveden i na VII. veletrhu výukových programů v Medlově, kde se realizace se zúčastnilo 26 vyučujících a pracovníků různých NNO či školských zařízení, kteří poskytli cennou zpětnou vazbu programu. Na základě jejich připomínek a doporučení se program dotvářel a inovoval.

„Zatím jsme výuku realizovali pouze v oblasti Jihomoravského kraje. Často jsme se však setkávali s dotazy škol z jiných krajů, zda by bylo možné program uvést i u nich. Proto jsme se rozhodli rozšířit program na celou Českou republiku do dalších certifikovaných i necertifikovaných lesů,“ doplnilTomáš Duda, ředitel FSC ČR. Vedoucí pedagogického programu FSC ČR Kateřina Žaludková upřesňuje: „Největší zájem máme určitě o terénní část výukového programu, na které se podílí lesník. Žáci totiž mají možnost bezprostředního kontaktu a otevřené komunikace s lesním pracovníkem. Vyučující zase často oceňují jeho přínos ve výuce a praktické ukázky v lese, který lesník dobře zná. Zároveň je schopen nenásilnou formou představit žákům přírodě blízké hospodaření a šetrný přístup k lesům.“

Výukový program je součástí projektu FSC ČR „Les nebo paseka? Otázka pro lesníky a širší veřejnost.Tento program byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancován Jihomoravským krajem.

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 15. listopadu 2011