FSC: Čeští zpracovatelé chtějí a potřebují FSC surovinu, dřevo bez přidané hodnoty mizí za hranice

Organizace FSC® (Forest Stewardship Council®) Česká republika vydala tiskovou zprávu k vyjádření europoslance Tomáše Zdechovského ze dne 13. 12. 2017 – Ikea diskriminuje české dodavatele.

Společnost IKEA má podle europoslance Zdechovského (KDU-ČSL) poškozovat její české dodavatele, protože chce od konce roku 2019 využívat více udržitelné zdroje např. z lesů, kde se hospodaří dle certifikace FSC. Těch je v ČR kritický nedostatek. Ve skutečnosti dodavatelé IKEA již několik měsíců veřejně apelují nikoliv na ni, ale na vládu a ministerstva, aby se vhodná část státních lesů certifikovala FSC. Ty jsou kapacitou jediným českým lesním vlastníkem, který množství certifikované suroviny může dodat. Podnět ke Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise je tak spíše gólem do vlastní branky v situaci, kdy více než každá třetí koruna za vytěžené české dřevo mizí bez přidané hodnoty za hranicemi1. Stát tím přichází o miliardy, přitom více českého FSC dřeva by snížilo export a zároveň zvýšilo konkurenceschopnost českých firem.

Důvodem k podnětu má být to, že IKEA chce využívat „výhradně“ jen FSC, přičemž díky jeho rozdílným národním standardům prý dochází k omezování hospodářské soutěže. První tvrzení je mylné, IKEA si nevybrala pouze jednu certifikaci, ale má vlastní požadavky, jež některé dotčené certifikace díky nevyhovujícím standardům a fungování prostě nesplňují. V druhém případě je to podobné jako stěžovat si na to, že se liší legislativa jednotlivých národních států. Z ní totiž certifikace lesního hospodaření obvykle vycházejí. A jejich účelem, stejně jako jiných certifikací, je navrhovat pravidla řešící danou problematiku. Nikoliv pouze kopírovat platnou legislativu, to by postrádaly smysl a jen udržovaly stav, který chtějí změnit. Standard FSC se v ČR navíc příliš neliší od rakouských a německých zákonů, které jsou známé vysokou úrovní lesního hospodaření.

Stížnost naráží na také to, že v Evropě a ČR je rozšířena i druhá certifikace lesů (PEFC), kterou v minulosti financoval a podporoval stát. Tu mají české státní lesy, jejichž někteří manažeři jsou s ní personálně propojeni. Tato preference jen jedné z dobrovolných certifikací od státních podniků vytváří problém pro zpracovatele, kteří v ČR i celosvětově častěji využívají FSC. Nedostatek certifikované suroviny tak nevnímají pouze nábytkáři a dodavatelé IKEA, ale např. i český papírenský průmysl. Za stížností tak stojí přístup, který může vést až ke ztrátě 4000 pracovních míst a 3 miliard obratu jen u těchto českých dodavatelů, protože do konce roku 2019 nenajdou dostatek české FSC suroviny.

Nepochopení europoslance spočívá v tom, že IKEA nechce výhradně využívat pouze FSC, ale má svoje požadavky na tzv. více udržitelné zdroje mezi něž patří i recyklovaná surovina a patřil by i PEFC, kdyby například „více zvýšil úroveň jistoty, že lesy jsou odpovědně spravované, zejména v rizikových oblastech.“ To již před rokem konstatoval generální manažer IKEA pro oblast lesnictví a dodávek dřeva Ulf Johansson v časopisu Lesnická práce. A vyjádřil podporu od společnosti IKEA systému PEFC ke zvýšení transparentnosti informací, včetně přístupu k auditu zpráv, přijatých opatřeních proti špatně fungujícím certifikačním orgánům nebo zapojení externích zúčastněných stran. Tak, aby splňoval požadavky IKEA. Problémem tedy není výběr pouze jedné certifikace ze strany IKEA, ale zatím nevyhovující standardy a praxe certifikací jiných. PEFC totiž, na rozdíl od FSC, zprávy z lesních auditů nemá veřejně přístupné a i v případě většího množství informací o nelegální činnosti, certifikáty neodebírá, jak ukázala nedávná kauza nelegální těžby koncernu Schweighofer v Rumunsku. Těžko se divit, pokud totiž v rámci trvale udržitelného lesního hospodaření certifikujete jadernou elektrárnu nebo diskotéku a supermarket, jako se to stalo PEFC v Francii, důvěryhodnosti to nepřidává.

Důvěra je zásadním faktorem certifikací, proto si je spotřebitelé, zpracovatelé či obchodníci vybírají a proto je FSC nejvíce dynamickou a rostoucí certifikací lesního hospodaření. Podporuje ho také např. Světový fond na ochranu přírody (WWF). Ale nejen to – FSC vychází celosvětově ze stejných principů a kritérií (jako např. certifikace Fairtrade), pokračuje v jejich harmonizaci, a i proto si ho jako leadera jasně zvolili dřevozpracovatelé a má téměř třikrát více certifikátů zpracovatelského řetězce než PEFC. Také v České republice FSC využívá více zpracovatelských firem a zdaleka nejde jen o dodavatele společnosti IKEA.

Zdechovský tvrdí, že FSC má v ČR omezovat lesní hospodaření díky svému přísnějšímu standardu, který lesům způsobí velké peněžní ztráty. Jenže skutečností je to, že FSC se českým certifikovaným lesním vlastníkům finančně vyplácí. „FSC surovina je navíc v době problémů a kalamit, které postihují nejen severomoravské lesy a způsobují nadbytek těženého dřeva, stále v ČR přednostně odebírána a finančně zvýhodněna,“ dodává ředitel národní kanceláře FSC ČR, Ing. Tomáš Duda. Ani desetitisíce výrobků se značkou FSC v obchodech často nestojí více než ty bez ní, ačkoliv se Zdechovského zpráva snaží hrozit zdražením.

Navíc to, že český standard FSC, byť jeho požadavky jdou nad českou legislativu, „může na rozdíl od jiných existujících nástrojů garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu (usnesení vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017),“ konstatovala i Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky. Český standard totiž již dříve reflektoval situaci tuzemských lesů, jejichž zdravotní stav se nelepší i dle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství (Ministerstvo zemědělství) a Zprávy o životním prostředí (Ministerstvo životního prostředí). Aktuálně o potřebě změny hospodaření ve státních lesích mluvil i ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tak jako se liší standardy FSC, odlišné jsou i standardy jiných certifikací, což ale Zdechovského neznepokojuje. U jím zmíněného indikátoru velikosti holých sečí tak rozdíl mezi např. českým, francouzským a ruským standardem PEFC tvoří desítky hektarů. Je tedy pro Zdechovského systém PEFC  stejnou „mimocelní bariérou volného obchodu“? Cílem FSC je však v sobě spojit kromě produkční ekonomické stránky i důraz na budoucnost lesů jako nejvíce ohroženého ekosystému a podpořit sociální aspekty lesního hospodaření. Proto FSC v České republice upřednostňuje např. zaměstnávání místních obyvatel a snaží se tak podporovat rozvoj venkova.

A právě malé a střední české zpracovatelské a nábytkářské firmy na venkově a jejich zaměstnanci jsou iniciativou Zdechovského ohroženi nejvíce. Jeho podnět je totiž spíše obstrukcí, která může dále prohloubit nedostatek FSC suroviny v ČR. Těžko si totiž představit, že soukromá mezinárodní společnost bude na jeho popud odebírat dřevo s dobrovolným certifikátem, který sama nechce. Což je navíc v přímém kontrastu s poptávkou (nejen) českých zpracovatelských firem. „Je to jako kdyby po mně zákazník chtěl Plzeň a já mu měl nutit jiné pivo,“ shodují se zástupci významných českých dřevozpracovatelských firem  Ing. Tomáš Beneš ze společnosti BJS Czech dodávající do IKEA, a Ing. Pavel Kříž, předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva Lukavec.

Tito dodavatelé musí již nyní neekonomicky dřevo dovážet, což jen zatěžuje životní prostředí. A pravděpodobný výsledek sporu bude ten, že IKEA prostě nebude odebírat dřevo od českých firem a poptávat ho bude v jiných zemích. Do nich Česká republika vyváží ve velkém svoje nezpracované dřevo bez přidané hodnoty, aby naopak FSC certifikovanou surovinu museli čeští zpracovatelé kvůli jejímu nedostatku dovážet. Přitom zdravotní stav českých lesů se nelepší.Absurdní.

Národní kancelář FSC ČR proto důrazně žádá europoslance Zdechovského, stejně jako ředitele české pobočky konkurenčního certifikačního systému lesního hospodaření PEFC Stanislava Slaninu, který tato sdělení také rozesílá do médií, aby přestali svými vyjádřeními poškozovat dobré jméno FSC, pokud lobují za jeden soukromý certifikační systém lesního hospodaření. A namísto toho podpořili zaměstnanost a pracovní místa v menších a středních českých firmách, kterým i díky postoji některých ministerstev a minulé vlády hrozí ztráta konkurenceschopnosti a pracovních míst.

Kontakty:

Ing. Tomáš Duda, tomas.duda@czechfsc.cz, +420 737 406 093

Mgr. Martin Koubek, Ph.D., martin.koubek@czechfsc.cz, +420 737 085 007

http://www.czechfsc.cz/

Ilustrační foto: Jan Řezáč