Fotopast zachytila unikát: První vlčí štěňata po sto letech u nás

Náznaků, že v oblasti CHKO Kokořínsko vyskytují vlci, přibývalo. Na jaře letošního roku proto pracovníci CHKO nainstalovali několik fotopastí. A ty vydaly něco naprosto senzačního: snímky prvních vlčích štěňat. Jde o první doložené rozmnožení vlků u nás po sto letech.

„Už v březnu naše fotopast zachytila vlka v blízkosti rybníka Břehyně,“ vypráví Ladislav Pořízek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Pracovníci správy pak nainstalovali fotopasti v širším území. V červenci pracovníci správy nalezli stopy odpovídající dospělému vlku a vlčatům. „A na konci července pak jedna fotopast zachytila vlče či vlčata a jejich rodiče. Na snímku je vždy pouze jediné vlče. Ale v druhé půlce srpna jeden z lesníků pozoroval v jiné části Dokeska vlčici s několika vlčaty. Snímky jsou jednoznačným důkazem o rozmnožování vlků v této oblasti.“

„Je až symbolické, že se rozmnožování vlků podařilo potvrdit ve chvíli, kdy se území, ve kterém se pohybují, stalo po letech vyjednávání součástí chráněné krajinné oblasti. V Máchově kraji jsou místa, která nemají daleko od prapůvodní české divočiny – slatiny a rašeliniště a podmáčené lesy. Lze to vnímat i tak, že se ochránci přírody i vlci shodli na tom, kde je příroda opravdu zajímavá,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci do takové krajiny patří a mají důležitou roli. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusováním ničí v lesích mladé stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci.

Vlci u nás byli koncem 19. století vystříleni. V posledních letech se začínají postupně stejně jako do dalších států vracet. Česká republika má dva základní zdroje pro obnovu výskytu: slovenskou a německo-polskou populaci. Do chráněné krajinné oblasti Beskydy přicházejí vlci ze Slovenska – v posledních několika letech ale spíš výjimečně, zejména kvůli pytlákům a migračním bariérám, jako jsou velké silnice. Na sever Čech by mohli vlci přicházet z oblasti Lužice.

Z evropských zemí žije nejvíce vlků na Iberském poloostrově (okolo 2000), v Itálii (okolo 800), karpatských pohořích a nebo na Balkáně (po ccca 5000). Jinde, jako ve Skandinávii, Francii a Německu jich přežívají pouze stovky.

Zdroj: www.ekolist.cz, autor: mmo, 3. září 2014