Dva rybníky – dva osudy

V roce 2021 se na Kokořínsku rozběhly obnovovací práce na dvou rybnících. Na sever od Ráje u Mšena jsme z Operačního programu Životní prostředí podpořili a spolu s vlastníkem připravili odbahnění a rekonstrukci poškozeného rybníka U Vrby. Na západ od Ráje nás ale rybník Stříbrník u Vojtěchova nemile překvapil.

Rybník U Vrby je nyní celkově odbahněn (vytěženo více než pět a půl tisíce kubických metrů sedimentu), zároveň tu ale stále zůstává mnoho mělkých míst a v části u přítoku přibyly čtyři tůně, takže se již brzy tato místa mohou stát domovem pro mnoho obojživelníků, bezobratlých i zajímavých druhů vodních rostlin.

Součástí projektu byla i oprava v minulosti nevhodně provedeného a zubem času poškozeného výpustního zařízení i hráze tak, aby rybník mohl bezpečně fungovat po další desetiletí.

Celková cena: 7 740 190,67 Kč (z toho 6 245 120,37 Kč z Operačního programu Životní prostředí)

Rybník Stříbrník však po vypuštění vydal část svých tajemství v podobě až čtyři metry hlubokých zvodnělých vrstev. Bagr, který měl provádět odbahnění, se tedy do práce ponořil až moc.

Aktuálně proto majitel ve spolupráci s námi a dalšími dotčenými subjekty přepracovává projekt. K odbahnění a rekonstrukci výpustního zařízení dojde pravděpodobně příští zimu, protože kvůli ochraně vzácných biologických fenoménů (zejména obojživelníků) není možné provádět práce ve vegetační sezoně. Přes sezónu bude rybník provizorně částečně napuštěn, aby se v něm mohli rozmnožovat obojživelníci i bezobratlí.

Ilustrační foto: rybník U Vrby

Zdroj: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj