Další úspěch Míst pro přírodu: v mokřadu u Žďáru se zabydleli raci

V revitalizovaném mokřadu V Krejdách nedaleko Žďáru nad Sázavou byli objeveni vzácní raci říční. Mokřad je jedním z Míst pro přírodu, tedy „soukromých rezervací“ v péči pozemkových spolků.

Když více než hektar pozemků V Krejdách Český svaz ochránců přírody před 3 lety koupil, šlo o dlouhodobě neudržované pozemky, kde nerostlo fakticky nic jiného než chrastice rákosová.

Pozemkový spolek Gallinago, který si vzal lokalitu do péče, zde následujícího roku provedl rozsáhlou revitalizaci, při níž vytvořil několik různě velkých tůní a osvobodil i drobný potůček, sevřený do té doby v úzkém zahloubeném korytu, který se může opět volně rozlévat do plochy. Právě ten se stal domovem raků.

„Předpokládali jsme, že revitalizovanou plochu rychle zabydlí obojživelníci, vážky, že ji budou využívat různé druhy ptáků. To, že se zde objevili i raci, je pro nás milé překvapení.“ říká Vojtěch Kodet z pozemkového spolku Gallinago.

Foto: rak říční V Krejdách, autor Vojtěch Kodet

„Výkupy pozemků a jejich následná údržba či revitalizace jsou jednou z cest, jak v naší krajině udržet, respektive obnovit co největší druhovu pestrost“, doplňuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody, který má kampaň Místo pro přírodu na starosti. „Velké poděkování patří všem, kdo přispívají na výkupy a údržbu takovýchto míst, a samozřejmě i pozemkovým spolkům, které se o ně prakticky starají. Raci na Krejdách jsou odměnou jim všem.“

Rak říční je jedním ze dvou původních druhů raků v České republice. Může být velký až 25 centimetrů. Žije v tekoucí vodě a je velmi citlivý na její znečištění. Raky ohrožuje úbytek takovýchto vhodných míst, ale i nemoc zvaná račí mor, která k nám byla zatažena americkými druhy raků, vypouštěnými nezodpovědnými chovateli do volné přírody.

Foto: mozaikové kosení s cílem eliminovat nežádoucí expanzní druhy rostlin, zejména chrastici rákosovitou, autor Vojtěch Kodet

Lokalita V Krejdách byla vykoupena z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu. Revitalizace byla provedena s přispěním značky Finish. V současné době pečuje o lokalitu pozemkový spolek Gallinago s podporou Norských fondů.

V rámci projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků zde probíhá každoročně mozaikové kosení rozložené minimálně do dvou termínů s cílem eliminovat nežádoucí expanzní druhy rostlin, jako je chrastice rákosovitá nebo rákos obecný.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody