Další postup Myslivecké rady ve výběrovém řízení na jednatele ČMMJ, z.s.

Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. na svém mimořádném zasedání dne 12. srpna 2014 měla mimo jiné dokončit pracovně právní úkony ve vztahu k novému jednateli Mgr. Martinu Horálkovi, tj. podpisy pracovní smlouvy, pracovní náplně, mzdového výměru a ukazatelů prémiové složky mzdy.

Během jednání jsme společně s Mgr. Martinem Horálkem řešili i jeho dvě podmínky nástupu do funkce jednatele, které zaslal počátkem srpna. Na řešení těchto dvou podmínkách jsme nenašli úplnou shodu a Mgr. Martin Horálek si ponechal čas na rozmyšlenou. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 13. srpna 2014