Další Místo pro přírodu – cenný mokřad pod dálničním mostem

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu další cenný mokřad, tentokrát nedaleko Kynšperku nad Ohří. Díky darům veřejnosti prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (účet číslo 9999922/0800) bylo zachráněno již více než 170 hektarů přírodně zajímavých pozemků po celé republice.

Řidiči jedoucí po dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu si ve chvíli, kdy minou exit Kynšperk nad Ohří a přejíždějí nevysoký 400 metrů dlouhý most, jistě ani netuší, že právě míjejí jeden z místních přírodních unikátů. Vpravo pod mostem se rozkládá pozoruhodný mokřad. Právě ten se stal dalším Místem pro přírodu – „soukromou rezervací“ Českého svazu ochránců přírody.

Vykoupený pozemek je velký 1,3 ha a je nesmírně různorodý. Část jeho plochy je po několik měsíců v roce pod vodou, z níž trčí trsy (bulty) ostřic. Jinde se nachází slatiniště s alkalickým minerálním pramenem, malá rašeliniště, podmáčené pcháčové louky, porosty křovitých vrb či mokřadní olšiny.

Foto: pěchava slatinná, prstnatec májový, autor Jan Moravec

Skutečným zdejším unikátem je nenápadná, avšak kriticky ohrožená tráva pěchava slatinná. Jde o jedinou známou lokalitu této rostliny v západních Čechách; nejbližší výskyt je až ve středním Polabí. Dále zde roste například orchidej prstnatec májový, hořcům příbuzná rostlina s bílými hvězdicovými kvítky – vachta trojlistá, z rašelinišť známé suchopýry či klikvy, masožravé rosnatky a tučnice, modré čertkusy, které jsou významnou živnou rostlinou pro některé ohrožené motýly, a také několik druhů vzácných ostřic. Přesto území nepožívá žádnou zákonnou ochranu a dlouhodobě postrádá i péči, takže zarůstá stařinou a náletovými dřevinami. Nyní je ochrana této zajímavé lokality zajištěna vlastnictvím Českého svazu ochránců přírody. Pečovat o ni bude Pozemkový spolek Kynšpersko, který má v okolí Kynšperku ve správě již Libocké mokřady s ornitologickou pozorovatelnou nedaleko kynšperského nádraží a orchidejovou mokřadní louku na Kolové.

Foto: suchopýr, rašeliník, autor Jan Moravec

Mokřad u Kamenného dvora je již druhým Místem pro přírodu na Karlovarsku. Před pěti lety byly vykoupeny rybníčky U kapličky nedaleko Toužimi s bohatým výskytem obojživelníků, vážek i několika zajímavými druhy vodních rostlin.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Úvodní foto: mokřad pod dálničním mostem u Kynšperka n. O., autor Jan Moravec