Covid lesní pedagogiku nezastavil – SVOL záleží na vztahu dětí k lesu

Ani v loňském roce, kdy pokračovala kůrovcová kalamita, nezapomínali lesníci na naše nejmenší. Členské organizace Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v roce 2020 uspořádaly 634 standardních akcí lesní pedagogiky, tedy akcí v lese pro pozvané skupiny – základní a mateřské školy, střední školy, domovy seniorů apod., kterých se zúčastnilo 13 535 osob.

Celkový počet akcí lesní pedagogiky (učení o lese v lese) samozřejmě ovlivnila vládní opatření proti šíření covid-19, ale i tak je to číslo úctyhodné a našim lesním pedagogům patří velký dík. Seznamování malých i velkých s funkcemi lesa, s tím, jaké užitky přináší nám všem díky práci lesníků a lesních dělníků, s povinnostmi vlastníků, ale i návštěvníků lesa, zážitkovou formou je prostředkem výchovy k udržitelnému rozvoji a správnému chápání úlohy člověka v kulturní krajině.

Po uvolnění vládních opatření se podařilo lesním pedagogům SVOL uspořádat 25 hromadných akcí s účastí 2298 dětí i dospělých a sedm akcí k Týdnu lesů, byť tedy s určitým zpožděním, neboť tradičně se Týden lesů oslavuje  v květnu. Těchto akcí bylo přítomno 579 účastníků. O prázdninách pak lesní pedagogové členů SVOL uspořádali devět příměstských táborů pro 195 dětí.

Počet členů SVOL, kteří lesní pedagogiku poskytují, se stále rozrůstá. Vedle metropole a velkých měst jako je Ostrava, Plzeň, Brno, Znojmo, Hradec Králové, Karlovy Vary, Písek, České Budějovice, Chomutov, Chrudim či Tábor se tomuto environmentálnímu vzdělávání věnují například v lesích města Českého Krumlova, Prachatic, Rožnova pod Radhoštěm, České Lípy, Žlutic, Dačic, Klatov, Kolince, Pelhřimova, lesních družstev obcí ve Vysokém Chvojnu a v Přibyslavi, ale také v soukromých lesích pana Jana Kolowrata Krakowského, Kinských dal Borgo, Kinských ze Žďáru nad Sázavou, Colloredů Mansfeld a dalších. Do lesní pedagogiky se aktivně zapojily i církevní lesy – např. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nebo INÉS Kunštát, která spravuje historický majetek Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.

V „koronavirové době“ realizovali  lesní pedagogové i několik on-line akcí s lesní pedagogikou na sociálních sítích. Bez skutečného lesa to však není ono. Proto už netrpělivě vyhlížejí konec protiepidemických opatření a připravují se na jarní sezónu v terénu.

Týden lesů 2021 se bude konat 10.–16. května, ale akce pro vás u příležitosti tohoto svátku lesníci chystají v průběhu celého května. A máte se na co těšit. 14. ročník má společné téma „Les – zelená klimatizace aneb nejlepší klimatizace je les“. Více ZDE.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Ilustrační foto: archiv VÚLHM