Chcete zmapovat škody ozonem? Stačí mít chytrý telefon

Vlastníci a správci lesů si mohou sami vyzkoušet, zda jimi obhospodařovaná vegetace není poškozena ozonem. Tato novinka je díky aplikaci pro telefony s iOS a Androidem dostupná od letošního roku veřejnosti.

„ Od roku 2014 je nově možné podílet se na mapování symptomů poškození vegetace ozonem prostřednictvím on-line formuláře a aplikace pro telefony s iOS a Androidem. Do budované databáze může přispět každý, a to po registraci na webuICP Vegetation,“ informoval Radek Novotný z útvaru ekologie lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM).

Jak dodal, metodika v češtině pro základní orientaci v hodnocení symptomů, které mohou být vyvolány účinky přízemního ozonu, je dostupná na internetových stránkách www.vulhm.cz.

Do konce roku 2013 měřili vědci z útvaru ekologie lesa kontinuálně koncentrace ozonu na plochách Lazy, Želivka a Švýcárna. Měření ozonu se uskutečnilo absorpční metodou a měření oxidu siřičitého fluorescenční metodou. „Vzhledem k nízkým koncentracím oxidu siřičitého je toto měření postupně odpojováno. Data jsou ukládána v půlhodinových průměrech a předávána do centrály ve VÚLHM pomocí radiomodemů,“ vysvětlil Radek Novotný.

Na vybraných plochách se uskutečnilo do konce září 2011 také měření koncentrací ozonu pasivními samplery (vzorkovači). Původně byl interval měření čtyřtýdenní, k měření byl používán jeden pasivní sampler. Posupně došlo ke zkrácení intervalu měření na dva týdny a měření probíhá paralelně třemi pasivními samplery. Na plochách také vědci například hodnotili vizuální symptomy poškození ozonem na přízemní vegetaci.

Problematika vlivu a účinků přízemního ozonu na ekosystémy je stále intenzivně zkoumána a studována na různé úrovni po celém světě. Součástí studia je i mapování viditelných symptomů  vyvolaných působením přízemního ozonu na vegetaci. Pravidelné sledování probíhá v rámci národních i mezinárodních projektů a výzkumných aktivit.

Vedle kyselých depozic, které stále přispívají k postupné degradaci lesních půd, může být ozon významným imisním faktorem, působícím škody na lesích.

Zdroj: R. Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 26. června 2014