Bohumil Fišer: Brdy jsou ostrov horské přírody, kde můžete zažít opravdovou tmu

brdy1-kopie

Přeměna Vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy proběhla teprve nedávno. Turistické značky ještě nejsou všechny namalované, turisté ale do většiny prostoru CHKO již smějí. Se šéfem CHKO Brdy Bohumilem Fišerem jsme si povídali o tom, čím je příroda bývalého vojenského újezdu zajímavá.

V čem se CHKO Brdy liší od jiných CHKO, je v nějaké oblasti specifická?

CHKO Brdy je ostrovem horské přírody uprostřed Čech. Je to území rozkládající se na 345 kilometrech čtverečních téměř bez staveb. Kromě silnice spojující Spálené Poříčí a Rožmitál pod Třemšínem jsou téměř všechny ostatní cesty účelové lesní komunikace, kde je vjezd povolen pouze obsluhujícímu personálu. Návštěvník si tak může vychutnat přírodu, čistý vzduch a vodu, ticho a v noci zažít i opravdovou tmu.

Co je v Brdech to důležité, co je potřeba chránit nejvíce? Co zajímavého v nich můžeme najít?

Z hlediska biodiverzity jednoznačně bezlesí, které je po útlumu výcviku Armády ČR ohroženo zarůstáním. Jedná se o rozsáhlá vřesoviště na dopadových plochách Jordán a Tok, která původně vznikla vykácením lesa při vzniku dělostřelecké střelnice ve 30. letech minulého století a nemají svým rozsahem v České republice obdoby. Na dopadové ploše Brda bude nadále probíhat armádní výcvik a tím bude docházet k tolik potřebným disturbancím pro zachování současného charakteru ekosystémů vyvinutých na bezlesí. Zde existuje spolupráce při organizaci činnosti armády tak, aby byla přizpůsobena požadavkům ochrany přírody.

Další cenná bezlesí jsou na místech zaniklých obcí Padrť, Přední a Zadní Záběhlá, Kolvín a Hrachoviště, která hostí například největší populace kosatců sibiřských v České republice. Zde však bylo postupně redukováno využívání armádou a tato činnost musí být do budoucna nahrazena cílenou péčí pro údržbu bezlesí.

brdy3-kopie

V CHKO Brdy nicméně svým rozsahem převažuje významně les. V lesních porostech jsou zachovány fragmenty smíšených a suťových lesů na hůře přístupných místech. V rámci bývalého vojenského újezdu Brdy jsou to bučiny na Koníčku, pralesovitý suťový les na Kloboučku, podmáčené smrčiny nad Hořejším Padrťským rybníkem, bučiny v okolí Teslínského kláštera nebo suťový les na Lipovsku. V Třemšínských Brdech je pak několik přírodních rezervací a památek, kde jsou chráněny bučiny a suťové lesy jako například PR Getsemanka, PR Chynínské buky nebo PR Kokšín. Brdy jsou pramennou oblastí s minimem negativních zásahů do vodních toků. V tocích se tak prohání nejsilnější populace raka kamenáče v České republice, mihule potoční, vranka obecná nebo střevle obecná.

Brdy jsou také unikátním územím s prvohorním geologickým podložím – kambrické slepence a křemence a na jihu pak buližníky. K vidění jsou pěkné geomorfologické jevy vzniklé mrazovou činností, jako jsou tory a kamenná moře. Z kambria jsou v paseckých a jineckých břidlicích uloženy zkameněliny uchovávající pro nás doklady tehdejšího života. V 90. letech v nich ve výkopu objevil tým profesora Ivo Chlupáče nejstarší makrofosilii nemořského původu na světě, korýše Kodymirus vagans.

brdy2-kopie

Proč jsou Brdy jen CHKO a nestaly se nikdy národním parkem? První záměr na národní park se podle Wikipedie objevil již v roce 1921…

Je pravda, že v roce 1920 formuloval a publikoval zemský poslanec Luboš Jeřábek návrh na územní ochranu Brd. Navrhl Brdskou reservaci s Padrťskými rybníky a velkou lesní rezervaci v hřebenech Brdských. V témže roce pak předložila skupina poslanců ve sněmovně návrh, aby byl v Brdech zřízen národní park. Tento návrh sněmovnou nebyl podpořen. Od roku 1921 se objevila myšlenka vytvoření vojenského výcvikového prostoru s dělostřeleckou střelnicí a přes vlnu odporu byl vojenský prostor zřízen roku 1926.

Dnešním kritériím daným českým pojetím národních parků však území Brd neodpovídá a to především kvůli rozsáhlým hospodářským stejnověkým monokulturám smrku, které mají k přírodě blízkým biotopům hodně daleko. Je to vidět i na zonaci CHKO Brdy, kde I. a II. nejcennější zóna pokrývá pouze necelých 15 % území.

Pokračování rozhovoru najdete na stránkách Ekolistu: http://bit.ly/2fLB7oz

Zdroj: http://www.ekolist.cz

Ilustrační foto unikátní přírody Brd s vřesovišti a bunkrem na dopadové ploše Jordán: Jan Řezáč