ASZ ČR: Asociace požaduje doplnění Myslivecké rady

Předseda ASZ ČR Josef Stehlík dnes reagoval dopisem ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi na včerejší zveřejnění nového obsazení Myslivecké rady. ASZ ČR v návaznosti na usnesení z lednového mimořádného jednání Rady požaduje doplnění zástupců ASZ ČR a zástupce členského spolku ASZ ČR Asociace myslivosti ČR (AM ČR) do Myslivecké rady.

Jsme přesvědčeni, že současná Myslivecká rada (MR) v podobě, jak byla dne 15. ledna 2015 zveřejněna (tj. složena ze zástupců lesnické veřejnosti, myslivců a úředníků), je sestavena velmi úzce, bez zohlednění dalších složek mysliveckého hospodaření, což přináší obavu o relevantnosti a odbornosti všech budoucích výstupů z této MR. V obsazení rady nyní zejména zcela chybí zástupci vlastníků půdy a sedláků, na jejichž zemědělských pozemcích se myslivecká činnost ze 75% plochy vlastně odehrává. Tento fakt je nepopiratelný a zcela klíčový. Absence těch, kterých se myslivost právně a ekonomicky nejvíce dotýká, považuji za zásadní pochybení. Avizované legislativní návrhy Mze (zejména novela mysliveckého zákona či jeho vyhlášek), které zcela určitě budou iniciovány právě v tomto poradním sboru, tak budou od počátku vznikat bez stanovisek a mandátu vlastníků půdy a sedláků, ale i celé řady dalších zájmových skupin a odborníků. Vzniká obava, že takové výstupy nebudou dostatečně zohledňovat oprávněné požadavky a návrhy všech skupin, které do mysliveckého hospodaření neoddělitelně patří. Toto rozhodnutí hodnotíme jako krok zpět do období před rokem 1989, kdy o myslivosti rozhodovali pouze úředníci a myslivci.

Zdroj: Hlavní kancelář ASZ ČR, 16. ledna 2015