Aplikační dokument lesnické koncepce je základem pro přípravu podpor nebo výzkumných úkolů v lesním hospodářství

Konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, tedy aplikační dokument, vzala na vědomí vláda. Materiál připravený Ministerstvem zemědělství obsahuje mimo jiné související gesce a termíny. Na tvorbě aplikačního dokumentu se, podobně jako při tvorbě Koncepce, podílelo 32 subjektů. Většina z nich se bude podílet i na uskutečnění opatření vyplývajících z dokumentu.

„Dokument se soustředí na krátkodobý časový horizont do roku 2026, a proto odráží především aktuální výzvy v sektoru lesního hospodářství. Je to zvládnutí negativních dopadů změny klimatu na lesní porosty, které se projevují zejména kůrovcovou kalamitou, adaptace lesů a lesního hospodářství na změnu klimatu a také obnovení konkurenceschopnosti lesního hospodářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Foto: Králický Sněžník a Jeseníky, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_laborec425

Mezi opatřeními, kterým se aplikační dokument věnuje, je

  • obnova lesů po kalamitě a regenerace lesních půd,
  • adaptace lesů na změnu klimatu a zvýšení jejich ekologické stability (přizpůsobení dřevinné skladby měnícím se přírodním poměrům, úprava pravidel přenosu reprodukčního materiálu, zavedení hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou),
  • zvyšování biologické rozmanitosti lesů (podpora pestré druhové skladby, ponechávání lesních těžebních zbytků a části dřeva k zetlení v lesních porostech, ponechávání stromů na dožití a ochranu habitatových stromů),
  • podpora opatření k ukládání uhlíku v lesních půdách a porostech,
  • zlepšení zadržování vody v lese,
  • dosažení vyváženého stavu zvěře a lesních ekosystémů: zachování všech druhů zvěře a jejich početních stavů, které nadměrně nepoškozují lesní ekosystémy a zároveň stav lesa, který je ekologicky vyvážený ke všem složkám ekosystému včetně fauny,
  • snížení počtu povinností a omezení pro vlastníky lesů,
  • minimalizace administrativní náročnosti lesnických podpor a tvorba inovativních podpůrných nástrojů v době po překonání kůrovcové kalamity (např. platby za lesní ekosystémové služby),
  • zpracování národní strategie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním hospodářství.

Aplikační dokument poslouží jako opora pro přípravu právních předpisů, dotačních programů, organizačních opatření či výzkumných úkolů, stanoví také společné úkoly zainteresovaných resortů a odborných institucí.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Úvodní foto: Beskydy, Kněhyně, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_honza28683