Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva

V oblasti lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva je v současnosti (k 1. červnu 2016) poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů.

Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství nebo v základním zpracování dřeva i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích,
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované zdarma vlastníkům lesů,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • lesnické operace Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020,
  • lesnické a školkařské programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

Podrobné aktuální informace o jednotlivých druzích finanční podpory i o místech a termínech pro podání žádostí zájemci najdou v níže uvedené příloze k tomu příspěvku. Uvedené skutečnosti platí k 1. červnu 2016.

Více zde:

Zdroj: http://eagri.cz/, 1. června 2016