Zmijí přibývá, přesto jde stále o ohrožený druh

Setkání se zmijí není v těchto dnech v Krkonoších ničím neobvyklým. Teplé skoro letní počasí láká hady, kteří se po zimě vyhřívají například na kamenech. Navíc květen je měsícem, kdy se páří, a jsou proto více vidět. Obecný strach lidí z jedovatých hadů je pro tohoto zákonem chráněného plaza potenciální hrozbou. V minulosti mnozí ve strachu zmije zabíjeli.

Zmije obecná přitom přirozeně neútočí. Uštkne pouze, je-li překvapena. Prevencí je při chůzi v terénu dupat a vyhýbat se kamenitým místům a nechodit zbytečně mimo cesty. Zmije totiž vnímá otřesy půdy. Neslyší, proto je zbytečné křičet. Pokud zmiji překvapíte ve volné přírodě, je nutné nezpanikařit a nechat jí únikový prostor. Pak se odplazí do bezpečí, aniž by na člověka zaútočila.

Zmije je v Krkonoších dominantním plazem, protože ve vyšších nadmořských výškách v drsných horských podmínkách jiný druh u nás se vyskytujícího hada nepřežije.

Její uštknutí představuje dle odborníků pro zdravého dospělého člověka malé riziko. Zmije vypustí jed jen v necelé polovině případů. Příznaky otravy jedem má pak malé procento uštknutých. Ve většině případů je průvodním jevem otok v místě kousnutí. Obvykle nebývá nutná ani hospitalizace, ale vždy je třeba preventivně vyhledat lékařskou pomoc. Větší komplikace, stejně jako při bodnutí včelou, mohou nastat u alergických lidí, kdy je nutné vyhledat pomoc v co nejkratší době. Podcenit hadí kousnutí není radno ani u dětí, lidí se slabším srdcem nebo srdeční chorobou či menších domácích zvířat.

Zdroj: Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP, 24. května 2011