Získání PEFC certifikace spotřebitelského řetězce je do konce roku zvýhodněno

Opakované upozornění

Předsednictvo sdružení PEFC ČR schválilo na svém dubnovém zasedání dočasné zrušení notifikačního poplatku pro zájemce o udělení certifikace PEFC spotřebitelského řetězce. Toto zvýhodnění bude platné do konce roku 2014 a vztahuje se na všechny zpracovatelské firmy, které dosud certifikát C-o-C neměly. Důvodem tohoto opatření je povzbudit nové zájemce, aby si přínos certifikace mohli vyzkoušet a posoudit za zvýhodněných podmínek.

Časově omezený benefit pro nové zájemce o certifikaci PEFC.

Na pravidelném zasedání vedení sdružení PEFC ČR bylo jednomyslně schváleno dočasné zrušení (resp. zpětná refundace) notifikačního poplatku nově certifikovaným firmám v rámci PEFC spotřebitelského řetězce. Toto zvýhodnění se týká všech společností, které v minulosti nebyly certifikovány a získají PEFC certifikát od května do konce roku 2014. A jaký benefit toto opatření reálně nabízí? Výše notifikačního poplatku se odvíjí od počtu zaměstnanců certifikovaného subjektu – u  nejmenších s počtem do pěti zaměstnanců – se jedná o 2.500,- Kč až u subjektů s více než dvěma sty zaměstnanci ve výši 40.000,- Kč. Notifikační poplatek se platí každoročně a sazebník dle počtu zaměstnanců je uveden na webových stránkách www.pefc.cz

PEFC ČR chce tímto krokem zvýhodnit jednak vlastní získání certifikátu PEFC a usnadnit tak zejména menším či středně velkým firmám získání certifikace, její zavedení do řízení společnost, spojené administrativní úkony a samozřejmě i umožnit vyhodnocení potenciálních přínosů pro odbyt i samotné vnímání firmy jako takové. Více zde:

Zdroj: www.pefc.cz, 4. prosince 2014